Giovanni Pierluigi da Palestrina – Missa Brevis. Madrigale

Disc Vinil » Giovanni Pierluigi da Palestrina – Missa Brevis. Madrigale

Giovanni Pierluigi da Palestrina – Missa Brevis. Madrigale

Artist (grup, formaţie etc.):
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Categorie (gen):
muzică clasică, Renaissance
Orchestra(e):
Corul de cameră „Madrigal" al Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din Bucureşti
Dirijor:
Marin Constantin
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1970
Cod casa de discuri:
ECE 0422
Ţara:
Romania
Grafica:
Dimitrie Sbiera

210 lei

2 în stoc

Descriere

În anul 1892, la Saint Gervais, sînt inaugurate minunatele concerte spirituale, care, în scurtă vreme, vor deveni celebre. Chiar în primele zile, compozitorul Paul Dukas, care a luat loc cu mult entuziasm printre auditori, a spus : „Palestrina este nu numai un mare muzician, el este marele muzician al secolului al 16-lea. Prin el se încheie şi se încoronează edificiul muzical al cărui fundament a fost pus de predecesorii săi… încheind o epocă, el inaugurează una nouă şi priveşte în acelaşi timp spre trecut şi viitor”.

S-a născut în anul 1525, la cîteva mile de Roma, în orăşelul Palestrina, de unde compozitorul îşi trage nu­mele cu care a intrat la loc de cinste în istoria muzicii universale. Ascensiunea sa muzicală a fost rapidă. Din simplu corist al uneia din bisericile romane, în 1554 de­vine regent al catedralei din orăşelul natal, iar peste numai 7 ani, în 1561, va conduce corul catedralei • Sf. Petru din Roma. Va mai desfăşura o bogată activitate la bisericile Sân Giovanni di Laterano şi Santa Măria Maggiore — unde şi-a început cariera componistică propriu-zisă —, apoi se va afla în serviciul cardinalului D’Este şi, în cele din urmă, va reveni la biserica Sf. Petru din Roma. înainte de a trece la conceperea unei opere de mari

„Missa Brevis” se înfăţişează ca o înlănţuire — de tipul suitei clasice — de 6 motete, compuse însă pe o singură temă. Textele sînt extrase din „Ordinarium missae” şi se succed în următoarea ordine : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus şi Agnus Dei. In mare, ansamblul constituie o serie de variaţiuni polifo­nice pe o temă dată, cu particularitatea că mişcările ritmice si, în mare măsură, cele melodice se datoresc sugestiilor sau metamorfozelor textului. Compozitorul preia în acest fel modelul acelor decoratori, care, dimensiuni, fac ceea ce se numeşte „studii”, — în cazul de faţă luînd ca punct de plecare un motet, din care extrage elementele ce vor intra în compoziţie, pe parcursul missei.

Madrigalele lui Palestrina sînt compoziţii concepute polifonic — în general pentru cor mixt — şi conţin mai multe secţiuni, construite pe principiul contrapunctului imitativ sau pe cel al contrapunctului liber înflorit. De cele mai multe ori lipsesc reprizele, adesea înlocuite cu o interesantă imitaţie continuă.

Formaţia corală „Madrigal” a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti este îndrumată de artistul emerit Marin Constantin, încă de la primele sale apariţii în cadrul concertelor Conservatorului, formaţia a atras atenţia prin fina muzicalitate a interpretărilor şi înclinaţia pentru tălmăcirea muzicii vocale preclasice şi contemporane. Primele succese de răsunet sînt le­gate de participarea la manifestările celui de-al treilea Festival „George Enescu” din Bucureşti (1964). în scurt timp, corul şi-a cîştigat o binemeritată apreciere, atît în ţară cît şi în Franţa, R.D.G., R.F.G., Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Ungaria, Spania, Olanda, Italia, Statele Unite ale Americii etc., unde a susţinut numeroase turnee. El a dovedit o mare măiestrie în redarea ţesă­turilor polifonice şi a revalorificat interpretările mono­diei gregoriene şi bizantine. Maniera sa de a cînta „non vibrato” este adecvată atît muzicii vechi, cît şi celei din zilele noastre.

DORU POPOVICI

En 1892 furent inaugures, à Saint Gervais, les merveilleux concerts spirituels, qui très vite deviendront célèbres dans le monde entier. Des le début, le compositeur Paul Dukas, qui avait témoigné un grand enthousiasme ă l’occasion de l’audition, déclara : „Pa­lestrina n’est pas seulement un grand musicien, mais il est le grand musicien du 16-ème siècle. Dans sa musique sont résumés des milliers d’efforts séculaires et des milliers de travaux ignores. Il clôt et couronne l’édifice musical dont les fondements ont été poses par ses prédécesseurs… Mettant fin à une époque, il en inaugure une nouvelle et son regard embrasse, en même temps, le passe et l’avenir.

La „Missa Brevis se présente comme un enchaînement — du type suite classique — de six motets, composés toutefois sur un seul thème. Les textes, extraits de l`„Ordinarium Missae”, se succèdent comme suit: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus et Agnus Dei.

Les madrigaux de Palestrina sont des composition conçues de manière polyphonique — généralement l’intention d’un choeur mixte — et contiennent plusieur sections, construites suivant le principe du contrepoint imitatif ou suivant le principe du contrepoint libre amplifié.

La formation chorale „Madrigal” du Conservatoire „Ciprian Porumbesco” de Bucarest se trouve sous la direction de l’artiste émérite Marin Constantin. Des son apparition à l’occasion des concerts du conservatoire, la formation a attire l’attention du public par sa ma­nière de chanter, d’une fine musicalité, ainsi que par sa préférence d’interpréter la musique vocale préclassique et contemporaine. Les premiers succès retentissants ont été obtenus lors de la participation aux manifestations du 3-ème Festival „Georges Enesco” à Bucarest (1964). La formation a rapidement gagné une appréciation méritée tant en Roumanie, qu’en France, R.D.A., R.F.A., Union Soviétique, Tchécoslovaquie, Hongrie, Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, aux Etats-Unis d’Amérique etc. La chorale fait preuve d’une grande maîtrise dans l’interprétation du tissu polyphonique et de la monodie spécifique du chant grégorien et byzantin. Sa manière de chanter „non vibrato” est adéquate à la musique ancienne, ainsi qu’à celle contemporaine.

When in 1892 were inaugurated in the french town Saint-Gervais the well-known „concerts spirituels”, the composer Paul Dukas, who had shown great enthusiasm at the audition, declared : „Palestrina is not only a areal musician but he is the great musician of the 16-th’^tentury. Thousands of secular efforts and thou-sands of ignored works are summarized in his music. He finishes and crowns the musical edifice, the foundations of which have been laid by his predecessors. Putting an end to an epoch, he inaugurates a new one and at the same time he embraces the past and the future”.

The „Missa Brevis” presents itself like a linkage — of the classical suite type — formed of six motets, built however on a single theme. The verses are drawn forth from the „Ordinarium Missae” ; their succession is the following : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus and Agnus Deî.

Palestrina’s madrigals are polyphonic conceived com-positions, usually written for a mixed choir. They in­clude several sections, built according to the principle of the imitative counterpoint or of the free amplified counterpoint.

The „Madrigal” Chamber Choir of the Bucharest „Ciprian Porumbescu” Conservatoire is conducted by the Merited Artist Marin Constantin. From its first appearance within the concerts of the Conservatoire, the fine musicality of singing, as well as the preference for preclassic and contemporary music drew the public attention. The first resounding success was obtained at the „George Enescu” Third Festival in Bucharest (1964), followed by a well deserved appreciation as well in Romania, as in France. G.D.R., G.F.R. the U.S.S.R., Czechoslovakia, Hungary, Spain, Holland, Italy, the U.S.A. etc. The choir proves great mastership in the interpretation of the dense polyphonic works and of the Gre­gorian and Byzantine monodies. His „Non Vibrato” manner of singing is adequate to the old, as well as to the contemporary music.

playlist

MISSA BREVIS
1. Kyrie, 2. Gloria, 3. Credo, 4. Sanctus,
5. Benedictus, 6. Agnus Dei

MADRIGALE
1. Ogni beltà, 2. O che splendor, 3. Alia riva del Tebro, 4. La cruda mia nemica, 5. Non son le vostri mani, 6. Soave fia il morir, 7. L’amour a pris mon âme, 8. l vaghi fiori

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Giovanni Pierluigi da Palestrina – Missa Brevis. Madrigale”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *