Ion Pas ‎– Familia Chiț-Chiț (basm scenarizat)

Disc Vinil » Ion Pas ‎– Familia Chiț-Chiț (basm scenarizat)

Ion Pas ‎– Familia Chiț-Chiț (basm scenarizat)

Categorie (gen):
poveşti
Casa de discuri:
Electrecord
Cod casa de discuri:
N. l. I. 433/77, EXE 0440
Ţara:
Romania
Producător(i):
înregistrare Radio
Muzica (aranjamente):
Elly Roman
Regia artistică:
Paul Stratilat
Grafica:
Dimitrie Sbiera
Tiparul:
Electrecord

75 lei

Stoc epuizat

Descriere

Dragii mei, prieteni care înainte de a asculta acest disc, veţi zăbovi cîteva clipe peste slova tipărită, lată, povestea -— chiar ca într-o po­veste — se aude dintr-o cutie fermecată. Cîndva ea se legăna purtată de fusul bunicii, apoi alţi copii au cules-o din paginile cărţilor. Acum, — iată un disc. Dincolo de şănţuleţele lui egale răsar lumi de basm. Şi cu imaginaţia voastră si talentul actorilor, în jurul mesei se vor ridica pa­late colorate, se vor încrucişa şt buzdugane sau veţi asculta… chiţcăit de şoareci dintr-o poveste…

Mulţi dintre noi, „oameni mari”, am fost cîndva, atunci cînd poveştile de ieri erau la fel de tinere cu cele de azi, cititorii lui Ion Pas.

Găseam atunci în ele un farmec care poate ne cuprindea, dar pe care nu-l puteam desluşi. Nu erau în acele istorioare nici bătălii între zmei şi feţi frumoşi, nici vrăjitoare înspăimîntătoare ; găseam tipărite întîmplări, eroi, dintr-o lume foarte apropiată nouă, din universul nostru de cuno­ştinţe si fapte, chiar dacă eroii erau… familii de şoricuţi, mîţe şi dulăi. Marea ştiinţă a îmbinării „faptului real cu fiorul fanteziei colorate, atît de proprii   copilului   —   iată   „secretul”    farmecului povestirilor lui   Ion  Pas.

Regăsim dulcea si suava vîrstă a copilăriei noastre, ascultînd acum o poveste în dialog,—        de fapt o piesă:

Ne întîlnim cu un microunivers, în care copilul şi relaţiile lui cu lumea sînt cuprinse într-un singur episod: scriitorul ascultă parcă bătăile inimii copilului „vizavi” de familia şoriceilor chiţ-chiţ, dulăul cel bătrîn, piţigoiul captiv, iepuraşii zvăpăiaţi etc… etc… Fabula devine apropiată, nu di­dactic de la o lecţie, ci vie, expresivă, foarte ades cu o undă de duioşie discretă cerînd —      aproape,  aproape — lacrima,  dar invitînd în finalul optimist la acel zîmbet cuceritor care sade atît de bine copilului.

Subiectele povestirilor sînt pe cît de variate, pe atît de diferite. Ele privesc cele mai diverse stări sufleteşti, reacţii, atitudini ale copilului : invitaţia spre curaj şi prietenie, spre adevăr şi recunoştinţă, spre bunătate şi spre respect acordat celor vîrstnici. Nicicînd concluzia nu apare după povestire drept o morală subliniată cu majuscule ; ea pluteşte în duhul povestirii, ea însoţeşte copilul ca un refren de cîntec ce-i devine familiar.

Piesa-poveste a lui Ion Pas are, dincolo de acestea, un farmec cu totul personal : ea familiarizează copilul cu lumea tainică a poeziei. Co­pilul simte o anume undă învăluitoare, dezvăluind metafora într-o imagine al cărei înţeles îi apare de la sine.

Piesa aceasta e grăitoare pentru toată activitatea de povestitor a lui Ion Pas, grăitoare pentru preocupările de azi si de totdeauna ale unui creator deosebit şi interesant. Ne întîlnim deci cu un erou terorizat de o familie de şoareci. Lupta împotriva ,,chiţ-chiţilor”, dusă cu ajutorul unui motan indolent,

capătă un caracter mai amplu, depăşind limitele unei istorii pentru copii. Peripeţiile neîntrerupte sînt relatate cu un haz reţinut, adresat în egală măsură cititorilor de toate vîrstele; povestea curge viu, neîncetat, ca bătaia unui ceasornic grăbit, cercetînd gîndurile personajelor. Ca într-o fabulă (dar de loc plicticoasă), piesa vorbeşte poate despre oameni cu nume de şoareci si ne ţine cu respiraţia tăiată. Cine va învinge — omul sau „trupa” de şoareci ? Din această luptă, cîştigătorii sîntem noi, cei care ascultăm povestea. La urmă, îţi vine sa spui „păcat”. ŞI ce bine că poţi muta acul, că poţi să asculţi ori de cîte ori vrei ; odinioară bunicile n-ar fi avut nici putere, nici glas !

Adresată copiilor, invitînd spre reîntoarcere la copilărie în ce are aceasta mai poetic, mai bun, mai frumos, povestirea lui Ion Pas ctitoreşte o dată mai mult ceea ce este propriu literaturii pentru copii din ţara noastră, literaturii de ieri şi de azi. Şi în afara clasificărilor, a genurilor sau a oricăror altor criterii, paginile acestea sînt în primul rînd literatură. Iar pe disc le-au dat viaţă actorii pe care-i veţi asculta imediat şi cu ale căror voci v-aţi întîlnit de atîtea ori. Deci, să dăm ,,cuvîntul” povestii !

ALECU POPOVICI

playlist

DISTRIBUŢIA
Şobolanul ………………GEORGE GRONER
Vecinul stăpînului Motanului…….VASILE LUPU
Motanul…………………OCTAVIAN COTESCU
Corbul ………………….PETRE ASAN
Stăpînul casei………….NICOLAE GR. BĂLĂNESCU
Trei şoricei …………….IOANA RADOSLAV
…………….VERONICA STRUGARU
…………….ALEXANDRINA HALIC
Şoricioaica bătrînă…….INA OTILIA GHIULEA
Vulpea…………………..COCA ENESCU
Povestitorul ……………VAL SĂNDULESCU

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Ion Pas ‎– Familia Chiț-Chiț (basm scenarizat)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *