Benone Damian and his virtuosos

Disc Vinil » Benone Damian and his virtuosos

Benone Damian and his virtuosos

Artist (grup, formaţie etc.):
Benone Damian
Categorie (gen):
muzica populara
Orchestra(e):
Soliști: Benone Damian-acordeon (1, 2, 3, 5/f), vioară (5/c, j), Viorel Belu-caval (5/b), fluier (5/e), nai (5/h), Gheorghe Georgescu-taragot (5/d), cimpoi (5/g), Ion Miu-țambal (5/i)
Casa de discuri:
Electrecord
Cod casa de discuri:
ST-EPE 02681
Ţara:
Romania
Redactor(i) muzical(i):
Stela Nachi
Maestru(i) de sunet:
Vasile Sibana
Asistenţa tehnică:
FOTO: Sandu Mendrea
Grafica:
Decebal Scriba
Tiparul:
I.P. "Bucureștii-Noi"

100 lei

1 în stoc

Descriere

Între cele mai celebre formații românești de muzică populară, cea a lui Benone Damian se află în loc de frunte. Cu repertoriul său bogat și variat, cuprinzînd piese valoroase din toate ținuturile României, cu deosebita măiestrie artistică a interpretării,- a fermecat și cucerit iubitorii de cîntec popular din numeroase țâri ale Europei, între care Elveția, Franța, Belgia, R.F. Germania, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia…, iar de peste ocean: Canada și S.U.A. În multe din aceste țări, Benone Damian a concertat de nenumărate ori și este în continuare, solicitat și primit cu căldură. Este mai mult decît convingător să cităm titlurile cîtorva dări de seamă extrase din presă: „Un concert de musiqeu folklorique roumaine d’une rare beaute!; Benone Damian l’enchanteur; Benone Damian, artiste et ambassadeur du folklore roumain.; Damian, enchante son public; „La Roumanie” de Benone Damian; Benone Damian, tout l’amour de la Roumanie; Benone Damian… un enchantement qui ne saurait cesser; Magnifique musique roumaine avec Benone Damian et son ensemble; Magnifique succes de l’orcbestre Benone Damian; Superbe soiree de musique Roumaine avec l’orchestre de Benone Damian; Reichtum una Magie rumănischer Folklore; Feuerige Volksmusik; Tosende Begeisterung…; Ein Orchester unvergleichlicher Qualität und Ausstrahlung; Rumänische Folklore ein Hohepunkt. In Burgau begeisterte das Orchester Benone Damian Zuborer; Überschaumende Lebensfreude und elegische Besinnlichkeit. Triumphaler Erfolg des „Benone Damian” — Ensembles; Musikalische Spitzenathleten. Ein Feuerwek: Benone Damian und seine rumănîscbe Musikgruppe; sau La diversite du violon illustre par trois geants, cum își intitulează belgianul Charles Philippon articolul privitor la „trois concerta, trois soirees prestigieuses avec des musiciens qui font courir les foules…”, referindu-se la celebrul violonist de jazz Stephane Grappelli, ansamblul de muzică clasică „l Musici”, calificat de Arturo Toscanini drept „cea mai bună orchestră de cameră din lume” și Benone Damian ! (Soir-Bruxelles» 16.1.1083). Adăugăm că Benone Damian și virtuozii săi este singura formație de muzică populară care a fost invitată să concerteze în cadrul prestigiosului festival de la Lucerna (Internationale Musikfestwochen Luzern), de cînd acesta ființează! Prima față a discului cuprinde un ales mănunchi de dansuri cîntate din acordeon de Benone Damian, orînduite în mici suite, fiecare alcătuită din dansuri din diferite ținuturi ale României, ceea- ce conferă varietate, știut fiind că folclorul românesc, unitar în fond, diferă prin unele însușiri de la o zonă la alta (Bela Bartok a vorbit chiar de „dialecte muzicale”). A doua față a discului este deschisă de o suită de dansuri din Sălaj, aflat în partea de nord-vest a Transilvaniei, cîntată de orchestră. Urmează o „Paradă a instrumentelor”, în care, rînd pe rînd, se evidențiază meșteșugul virtuozilor care alcătuiesc orchestra : Benone Damian (vioară și acordeon), Viorel Belu, originar din Rast-Dolj, Oltenia (caval, fluier mare cu cinci găuri pentru degete, cu glas catifelat, fluier, fluierul ciobănesc comun cu șase găuri pentru degete și nai, fluierul lui Pan), Gbeor-ghe Georgescu, originar din Ciomăgești-Dolj, de asemenea Oltenia (taragot și cimpoi; el cîntă și din clarinet) și Ion Miu, originar din Titu-Dîmbovița, *Muntenia (țambal). Șerban Bucur, originar din București (violă) și Mihai Scarlat, originar din Rîmnicu Sărat, Muntenia (contrabas), muzicanți de valoare amîndoi, se mărginesc să acompanieze. De remarcat virtuozitatea naiului, frumoasa staccatură a taragotului (acest interesant compromis intre saxofon, oboi și clarinet) și velocitatea ieșită din comun a țambalului. Cunoscuta melodie românească „Sanie cu zurgălăi”, pe care țambalagiul Ion Miu, un mare și precoce talent, o supune unor inspirate variații, a cunoscut un avatar pe care merită să-1 istorisim în cîteva cuvinte: Creație în stil popular din perioada interbelică a compozitorului român de muzică ușoară Richard Stein, cîntecul a fost preluat de cîntâreții de muzică populară, care 1-au supus la o seamă de prefaceri în spiritul folclorului.
Jocurile însuflețite de Benone Damian și virtuozii săi, gravate pe discul de față, demonstrează spontaneitatea și: totodată omogenitatea ansamblului, virtuozitatea: fiecărui muzician, punerea în valoare a fiecărui instrument solistic și — nu în ultimul loc — bucuria de a cînta și optimismul robust pe care îl degajă cîntarea.

 

 

One of the most famous Romanian folk music ensembles is undoubtedly, that led by Benone Damian. With its rich and varied repertoire, including yaluable tunes from all the regions of România, with it’ș great artistic skill, the ensemble bas delighted the folk music fans from numerous countries of Europe among which Switzerland, France, Belgium, the Federal Republic of Germany, the Netherlands, Denmark, Sweden, Norway as well as of the U.S.A. and Canada. In many of these countries, Benone Damian performed several times and he continues to be invited there, being always very warmly, welcomed. However, it would be more eloquent to quote the titles of different articles published by the mass media of those cou.ntries : „La diversite du^ violon illustre par trois geants”,’this is how the Belgian Charles Philippon entitles’ bis article dedicated to „trois concerts, trois soirees prestigieuses avec des musiciens qui font courir les foules”… referring to the famous jazz violinist Stephane .Grappelli, to the classical music ensemble „I Musici” considered by Arturo Toscanini „the best chamber music orchestra in the world” and to Benone Damian. („Soir” — Brussels, January 16th, 1983). țo all these we should like to add that Benone Damian and his virtuosos are the only folk music ensemble, invited to perform as part of the prestigious Lucerne festival (Internationale Musikfestwochen Luzern) since its setting up.
The first side of the LP includes a number of dances performed at the accordion by Benone Damian, organized in small suites, each one formed of dances from different regions of România, a fact that confers variety to the whole, since it is well known that although Romanian folklore music is fundamentally unitary, it differs, through certain qualities, from a zone to another (Bela Bartok.even spoke about „musical dialects”). The second side of the LP is opened by a dance suite from Sălaj, a region situated in the north-western part of Transylvania, performed by the orchestra. The opening is followed by a „Parade of instruments” which evinces, in turn, the skill of the virtuosos forming the orchestra: Benone Damian, Viorel Belu, Gheor-ghe Georgescu, Șerban Bucur, originary from Bucharest (viola) and Mihai Scarlat, a native of Rîmnicu Sărat, Muntenia (double bass), remarkable musicians both of them, content themselves to accompany the others. Worth mentioning are the virtuosity of the panpipe, the fine staccato of the taragot (this interesting compromise between the saxophone, the oboe and the clarinet) and the unusual velocity of the cemballo. The well known Romanian tune „Little sledge with jingle bells’1 performed by Ion Miu, a very rare and precocious talent, with inspired variations, has witnessed an avatar, worth being told in a few words : a creation in folk style, of the interwar period, of the Romanian pop music composer Richard Stein, the song was taken over by folk music singers who have submitted it to a number of changes in the spirit of folklore music.
The dances animated by Benone Damian and his virtuosos, included, in the present LP, demonstrate the spontaneity but also the homougenousness of the ensemble, the virtuosity of each musician, the turning to good account of each solo instrument and — last but not least — the joy of playing and the robust optimism emanating from the music perfor¬med by them.
TIBERIU ALEXANDRU (English version by Doina Caramzulescu)

playlist

1.
a) Mînioasa
b) Învîrtita din Făgăraș
c) Joc oltenesc
d) Ciobănașul
e) Sîrba lui Benone
2.
a) Joc de doi din Buzau
b) Horă moldovenească ”
c) Ca la Breaza
d) Geampara din Ialomița
e) Șchioapa
f) Briu din întorsura Buzăului
3.
a) Sîrba de la îhtorsură
b) Ca la Breaza
c) Geampara •
d) Hora „Furtuna”

4. Suită din Sălaj

5. Parada instrumentelor : •-_;
a) Chindia
b) Două jocuri ciobănești
c) Bătută moldovenească
d) Brîu bănățean — Joc de doi
e) Horă oltenească — Ca la Breaza
f) Sîrbâ munteneasca
g) Horă din cimpoi – .’.
h) Ca la Breaza
i) Variațiuni pe melodia „Sanie cu zurgălăi”
j) Ciocîrlia

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Benone Damian and his virtuosos”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *