Colinde si concerte religioase

Disc Vinil » Colinde si concerte religioase

Colinde si concerte religioase

Artist (grup, formaţie etc.):
Solişti: GABRIELA DOBRE (6), VALENTIN TEODORIAN (14)
Categorie (gen):
diverse, muzica religioasa
Orchestra(e):
Corul Filarmonicii „GEORGE ENESCU" din Bucureşti
Dirijor:
Voicu Enăchescu
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1990
Cod casa de discuri:
N.I.I. 433/1988, ST-EXE 03876
Ţara:
Romania
Muzica (aranjamente):
înregistrări realizate in Sala de marmoră a Casei Presei Libere, mai 1990
Maestru(i) de sunet:
Adriana Dan
Transpunere pe disc:
Ion Frăţilă
Tiparul:
Electrecord

175 lei

1 în stoc

Descriere

Apariţia acestui disc realizat de Casa de Discuri „Electrecord” cu concursul Corului Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti condus de Voicu Enăchescu are fără îndoială, multiple şi majore semnificaţii: mai întîi de toate este vorba de repertoriu — muzica religioasa, o muzică pe nedrept ţinută în afara vieţii spirituale româneşti, o muzică ce îşi reclama justificat dreptul ae existenţa şi care. treptat, revine la locul meritat, in al doilea rînd este vorba de reapariţia corului Filarmonicii bucureştene în peisajul imprimărilor, acolo de unde a lipsit atîta vreme. Plasată într-un benefic proces de reconstrucţie, presti¬gioasa formaţie reuşeşte o excelentă performanţa, graţie unuia dintre dirijorii de vlrf ai culturii noastre corale contemporane. Aflat în plina maturitate artistică, Voicu Enăchescu se impune ca un muzician deplin format, stăpîn pe mijloacele sale de exprimare, suveran în gestica, sensibil în frazare, inteligent în construcţiile muzicale de ansamblu. Voicu Enăchescu se înscrie astfel pe orbita certelor valori naţio¬nale care au reuşit deja să se impună şi pe plan internaţio¬nal. Corul „Preludiu”, creaţia sa. a cucerit laurii a nume¬roase şi prestigioase concursuri internaţionale detaşîndu-se şi pe plan naţional ca o formaţie de excepţie aflată în elita corurilor româneşti. Prezent cu prilejul diferitelor concerte şi în fruntea altor formaţii de marcă (corurile Filarmonicilor din Bucureşti şi laşi), Voicu Enăchescu s-a dovedit de fiecare dată a fi acelaşi valoros dirijor care cu¬cereşte sala prin naturaleţea versiunilor interpretative pe care le propune, prin sonorităţile de maximă calitate pe care le „smulge” ansamblurilor pe care le conduce, prin eleganţa gestului, prin firescul muzicii ce „iese” din mina sa. Toate aceste repere sînt uşor de remarcat şi în versiunile interpretative pe care ni le propun în acest disc Corul Filar¬monicii „George Enescu” şi dirijorul Voicu Enăchescu: so¬norităţi frumoase, îngrijite, un evident simţ stilistic al muzi¬cii interpretate, o căldura sufleteasca nedisimulatâ ce transpare din fiecare sunet şi ne învăluie blînd, mîngîietor, alină suferinţele noastre, ne sprijină în ideea ca trebuie să tindem mereu către mai bine ş i mai curat. Fie că paginile muzicale sînt semnate de Timotei Popovici, Gheorghe Cucu, D.G. Kiriac, George Danga, Nicolae Lungu, Mircea Neagu sau alţi creatori de muzică reli¬gioasă, ele ne conving prin sinceritatea trăirilor lor, prin profunzimea gîndirii, prin această permanentă dorinţă de a atinge idealul unei vieţi şi simţiri cu adevărat frumoase. Datorăm aceste splendide momente muzicale corului bucureştean şi lui Voicu Enachescu, soliştilor Valentin Teodorian, muzician de elită şi candidei voci a Gabrielei Dobre, care au incontestabilul merit de a se fi apropiat de aceste partituri şi pe care ni le-au dăruit, cu inima curata şi deschisa, aşa cum trebuie ş i noi sa le primim, ca pe un dar nepreţuit şi sincer.

DAN BUCIU

The release of this disc made by „Electrecord” House with the contribution of the Choir of the „George Enescu” Philharmonic of Bucharest conducted by Voicu Enăchescu has. no doubt. a major significance: above all by its repertoire — religious music. a music unjustly removed from the Romanian spiritual life, a music justifiably claiming back its right to exist and which is gradually regaming its well deserved place. Secondly. it marks the return to the world of records, after a long absence. of the Choir of the Bucharest Philharmonic. Placed in a beneficial process of reconstruction. this prestigious group makes an excellent performance thanks to one of the best conductors of our contemporary choral culture. Now in full artistic maturity, Voicu Enăchescu is an accomplished musician, a master of his means of expression, sovereign in gestures, sensitive in phrasing and intelligent in music constructions. Voicu Enăchescu thus belongs to the orbit of doubtless national values that have already win international repute. The choir „Prelude”. his creation, has received awards at many outstanding international contests; at home too, this exceptional choir belongs to the elite of Romanian choral groups. At various concerts with other outstanding groups (the choirs of the Bucharest and the laşi Philharmonics) Voicu Enachescu proved to be the same valuable conductor who wins the heart of the audience by the naturalness of his interpretative versions. by the sonorities of highest quality he „squeezes” out of the groups he conducts, by the elegance of his gesture. by the unaffected music „produced” by his hand. One can easily note all these qualities also in the inter¬pretative versions offered on this disc by the, Choir of the „George Enescu” Philharmonic and by conductor Voicu Enachescu: refined sonorities, an evident stylistic sense of the music performed, an undissimulated spiritual warmth which emanates from each sound, lovingly enveloping us, alleviating our suffering, backing up the idea that we should always aspire to what is more meritorious and cleaner.
Regardless of whether the music pages are signed by Timotei Popovici, Gheorghe Cucu, D.G. Kiriac, George Danga, Nicolae Lungu, Mircea Neagu or by other creators of religious music, they are convincing by the frankness of their thrill. by a profound thinking, by this eternal wish to attain the ideal of a really beautiful life and experience. We owe these splendid musical moments to the Bucharest choir, to Voicu Enachescu, to the singer Valentin Teodorian, a remarkable musician, and to Gabriela Dobre, a singer with a candid voice, who have the incontestable merit of having approached these music scores with a clean and open heart and which they have offered us. with a clean and open heart as we too should receive, as an invaluable, sincere gift.
English version by ŞTEFANA PORCOTEANU

playlist

Fata 1
T. Popovici
1. ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS (1’00”)
Armonizare V. Popovici
2. LEAGĂN VERDE, LUMINOS (1’38”)
Gh. Cucu
a ASTĂ SEARĂ-I SEARĂ MARE (T33″)
D. G. Kiriac
4. MOŞ CRĂCIUN (733″)
Armonizare V. Popovici
5. DOAMNE, ISUSE HRISTOASE (4’53”)
Gh. Danga (text adaptat de Vasile Speranţa)
6. POVESTE DE IARNĂ (4′ 14″)
M. Neagu
7. SCULAŢI, GAZDE PRIMITOARE (1’36”)
N. Lungu
8. CU NOI ESTE DUMNEZEU (3-50″)

Faţa 2
D. Bortneansky
9. ACEASTA ESTE ZIUA (2’14”)
Gh. Cucu
10. MILUIEŞTE-MĂ, DUMNEZEULE! (5’36”)
Armonizare N. Lungu
11. PROHODUL — Stările l, II, III şl Variantă (2’35”)
12. AXIONUL ÎNVIERII DOMNULUI (4’17”)
A. Arhanghelsky
13. CU GLASUL MEU (4’34”)
N. Lungu
14. DOAMNE, AUZI GLASUL MEU (6’32”)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Colinde si concerte religioase”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *