Comori ale barocului (formația „Consortium Violae”, mezzosoprana Martha Kessler)

Disc Vinil » Comori ale barocului (formația „Consortium Violae”, mezzosoprana Martha Kessler)

Comori ale barocului (formația „Consortium Violae”, mezzosoprana Martha Kessler)

Artist (grup, formaţie etc.):
Formația „CONSORTIUM VIOLAE"
Componenţă:
SANDA CRĂCIUN - viola I (1—6), EMILIA NìDEJDE - viola a II-a și viola da gamba alto (1-6), EUGENIA DEACONU - violă (1-4, 5), ANCA IAROSEVICI și ROBERT DUMITRESCU - viola da gamba tenor (1-6), MARTA JOJA - spinetă (1-4, 6), SILVIA SEMENIUC - violoncel (5, 6), PARVU BOERESCU - contrabas (5, 6), MARTHA KESSLER - mezzosoprană (l-4)
Categorie (gen):
muzică simfonică (clasică), renascentist, baroc
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1987
Cod casa de discuri:
ST-ECE 03169
Ţara:
Romania
Producător(i):
înregistrare realizată în Sala de marmoră a Casei Scînteii, 1987
Redactor(i) muzical(i):
Silviana Sarcă
Maestru(i) de sunet:
Cornelia Andreescu
Grafica:
Marilena Preda-Sânc
Tiparul:
Electrecord

100 lei

1 în stoc

Descriere

Discul de față reunește lucrări de patru compozitori de muzică vocală din perioada de dinainte de Bach și două creații ‘orchestrale ale acestuia. Interesul pentru muzica veche nu este numai de ordin istoric, ci și pur cultural, întrucît multe din piesele care ne-au rămas oglindesc concepția și sensibilitatea vremii în forme care încîntă și delectează auditorul de azi ; cît despre tezaurul bachian, el este, pe drept cuvînt, privit cu admirație și încîntare.

Locul lui Claudio Monteverdi (1567—1643) în istoria artei este legat de noul stil monodie (în madrigal și îndeosebi în operă — fiind considerat creatorul dramei muzicale), de inovații armonice, de îmbogățire a orchestrației. II ritorno d’Ulisse in Patria este o operă de senectute, (dacă Orf eu datează din 1607, aceasta este scrisă în 1641).

începuturile operei sînt legate de numele lui Jacopo Peri (1561—1633) și Giulio Caccini (1550—1618) anima¬torii „Cameratei florentine”. Dacă Daphne (1594) s-a pierdut, Euridice (1600, creație a ambilor), stă mărturie a concepției dramatice care i-a însuflețit. Aria „Amarili, mia bella” mărturisește sensibilitatea epocii.
Philipp Heinrich Erlebach (1657—1714) demonstrează calități care au făcut ca lucrările sale vocale să fie considerate printre cele mai bine cotate în epocă. Cele două piese de pe disc sînt expresive pentru stilul său.

Printre cei mai importanți autori de lucrări vocale cu riturnele instrumentale se numără Adam Krieger (1634—1666), discipol al lui Scheidt, organist de renume la Leipzig și Dresden. Pe disc figurează trei din cele 100 de cîntece adunate în două colecții.

• Despre Johann Sebastian Bach (1685—1750) și rolul său copleșitor în arta muzicii s-au scris — și se vor mai scrie — biblioteci întregi. Puțini creatori au atins desăvîrșirea; Bach este printre cei dintîi, fie că se consideră creația vocală sau instrumentală, fie cea pentru soliști sau ansambluri. Sobrietatea, echilibrul, eleganța, corespondența perfectă dintre scop și mijloace caracterizează oricare dintre cele peste o mie de lucrări înscrise de Wolfgang Schmieder în Catalogul său (BWV). Simfonia în sol minor, BWV 18, este introducerea la o cantată, în care se disting un ostinato cu structură armonică și o temă cantabilă care se pre¬tează la savante întrețeseri polifonice. Folosirea regis¬trului grav, tonalitatea înrudită justifică alăturarea cu cel de al șaselea și ultimul Concert brandenburgic (ciclul datează din 1721). Cele trei părți au structura unui concerto grosso, în care protagoniste sînt două viole, tratate adesea în canon, în fugato, cu imitații și reluări, pe fondul ansamblului cu funcție preponderent (deci nu exclusiv) armonică.

Mezzosoprana Martha Kessler este una dintre prestigioasele reprezentante ale artei vocale concertistice românești. Și-a început studiile la Timișoara, a absol¬vit Conservatorul din Cluj-Napoca. Peste două decenii solistă a Filarmonicii „George Enescu” din București, Martha Kessler a promovat un repertoriu extrem de vast și de divers — lied, cantată, oratoriu, între care 150 de lucrări românești în primă audiție (dar și din literatura universală în primă audiție românească — Kindertotenlieder de Mahler, Pierrot lunaire de Schon-berg etc.). A întreprins turnee în Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Franța, R. D. Germană, R. F. Germania, Israel, Italia, Iugoslavia, Olanda, Spania, Ungaria, U.R.S.S., a făcut parte din jurii in¬ternaționale la Miinchen, Leipzig, a realizat peste 10 discuri în țară, în R. F. Germania și Franța. Afinita¬tea sa cu muzica veche este remarcabilă. …Martha Kessler, a cărei voce gravă degajă un farmec deosebit.”

„La Suisse”, Geneva

…Vocea Marthei Kessler este un contraalto cald, moaie, pătrunzător, cu armonice ce cuprind întreaga gamă a vocii. Profunda integrare a liedurilor, precum și timbrul specific al artistei au prilejuit publicului moscovit o seară de neuitat.”

Pravda,’ Moscova

…evoluția continuă a apreciatei noastre cîntărețe, care știe din ce în ce mai bine să facă din vocea ei un instrument, cu rezonanțe grave și pătrunzătoare, un adevărat instrument de slujire a culturii muzicale de cea mai nobilă esență. Redarea liniei unei fraze larg arcuite, sentimentul puternic, pătimaș și totuși interiorizat și filtrat de o sensibilitate extrem de curată, de pură, capacitatea de a comunica pe calea cea mai direct posibilă cu auditoriul — iată calități ce definesc arta actuală a Marthei Kessler.”

Alfred Hoffman, Muzica

…Solista Martha Kessler din București poate fi numărată printre acei artiști care nu cîștigă aprecierea publicului prin cantitate vocală ci printr-un mod specific, fin, de interpretare, prin subtila prezentare a liedurilor cîntate cu o muzi¬calitate intuitivă. Cîntăreața dispune de o voce mezzo care impresionează prin timbrul său cald, ca de violoncel”.

Volksstimme, Wien

„Consortium violae”, după cum dezvăluie numele, reunește în principal instrumente din familia violelor, abordînd, firește, literatura adecvată. Concertele sale dovedesc dorința de a prezenta programe inedite, cîntate cu puritate stilistică. „Nu ne propunem o repro¬ducere totală, lucru mai greu posibil, ci o reconstituire filtrată prin spiritul timpului nostru” afirmă violista Sanda Crăciun, fondatoarea, în 1980, a ansamblului. Despre componenții săi, Alfred Hoffman afirma în „Contemporanul” : „ne permit să intrăm în realitatea sonoră de epocă, cu glasurile dulci și învăluite ale vechilor viole”, iar Edgar Elian în „Muzica” aprecia interpretările „de mare acuratețe tehnică și stilistică.”

This disc features works by four music compo-sers prior to Bach, and two orchestral pieces by the latter. Early music is not just a matter of historical interest but also one of purely cultural relevance, as many of the works that have been preserved reflect the outlook and sensitivity of that time, in forms which charm and gratify the present-day listener ; as for the Bach treasure, it is with good reason regarded with admiration and delight.

Mezzo-sporano Martha Kessler is one of the prestigious representatives of Romanian concert vocalism. She began her education in Timișoara, then graduated from the Cluj-Napoca Conservatory. A soloist of the George Enescu Philharmonic for more than two decades, Martha Kessler has promoted an extremely vast and diverse repertoire — lieder, cantatas, oratorios — including 150 Romanian works which she sang for the first time (as well as pieces from world music whose Romanian premiere she offered: Kindertotenlieder by Mahler, Pierrot lunaire by Schonberg etc.). She has toured Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, France, the German Democratic Republic, the Federal Republic of Germany, Hungary, Israel, Italy, the Netherlands, Spain, Switzerland, the USSR and Yugoslavia, served on internațional juries in Munich and Leipzig, and recorded more than 10 albums in this country, in the Federal Republic of Germany and France. Her affinity with early music is altogether remarkable.

Consortium violae, as its name suggests, mainly comprises Instruments of the viola family, naturally approaching the adequate literature. In its concerts, the ensemble offers original programmes, performed with idiomatic purity. „We do not aim at a total re¬production, which is more difficult to achieve, but at a reconstruction filtered through the spirit of our age”, violist Sanda Crăciun founder of the ensemble in 1980, declares. About its members, Alfred Hoffman wrote in the Contemporanul magazine : „they intro¬duce us into the sound-reality of past ages by means of the sweet and veiled sonorities of the violas”, while Edear Elian, in the Muzica magazine, highlighted the „technical and stylistic accuracy” of its renditions.

PETRE CODREANU
English version by Magda Morait

playlist

Claudio Monteverdi
1. Arie din opera „ÎL RITORNO D’ULISSE IN PATRIA”

Giulio Caccini
2. Aria „AMARILLI, MIA BELLA”

Philipp Heinrich Erlebach
3. Două arii :
a. „DER GEDANKEN HEIMLICHKEIT”
b. „SEINE NOT”

Adam Krieger
4. Trei arii :
a. „DER AUGEN SCHEIN”
b. „DER LIEBSTEN HERZ”
c. „DER UNBESTAND”

Johann Sebastian Bach
5. SIMFONIA IN SOL MINOR, BWV 18
6. CONCERTUL BRANDENBURGIC nr. 6 ÎN SI BEMOL MAJOR,BWV 1051
I. (Allegro)
II. Adagio mă non tanto
III. Allegro

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Comori ale barocului (formația „Consortium Violae”, mezzosoprana Martha Kessler)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *