Johnny Răducanu ‎– Confesiuni 3 (seria Jazz nr. 21)

Disc Vinil » Johnny Răducanu ‎– Confesiuni 3 (seria Jazz nr. 21)

Johnny Răducanu ‎– Confesiuni 3 (seria Jazz nr. 21)

Artist (grup, formaţie etc.):
Johnny Răducanu
Orchestra(e):
înregistrări Radio
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1986
Cod casa de discuri:
ST-EDE 02923
Ţara:
Romania
Muzica (aranjamente):
Johnny Răducanu (1—4, 6—10)
Maestru(i) de sunet:
Alexandra Pârlea
Transpunere pe disc:
Remus Stoica
Grafica:
Grafica și fotografia: Emil Săvescu
Tiparul:
Electrecord

200 lei

Stoc epuizat

Descriere

Prin editarea prezentului volum, al treilea, al „Confesiunilor”, casa de discuri Electrecord acreditează, împlineşte şi permanentizează imaginea unei distinse personalităţi a jazz-ului românesc în plină efervescenţă creatoare după trei decenii de activitate.
Împreună cu anterioarele LP-uri ale ciclului, aceste 45 d£ minute de confesiune jalonează în viaţa şi arta muzicia¬nului — întrepătrund pînă la identificare — o etapă dintre cele mai fertile, pusă sub semnul benefic al maturităţii. „Confesiuni”… altfel spus, rostiri de suflet în graiul fără frontiere al sunetelor, emanaţii pure ale unei extinse game de trăiri şi gînduri, exteriorizate cu forţă de convingere, cu meşteşug, cu fervoare.
Două sînţ în principal teritoriile în care se definesc atare rostiri muzicale, ambele — laturi inseparabile ale unui veritabil act artistic în jazz: CREAŢIA, compartiment în care Johnny Răducanu rămîne neegalat în peisajul autohton de gen, autorul de altădată al „Jocului ţambalelor” si al „Blues-ului unison” vădind mai edificator ca oricînd resursele nesecate ale unui filon componistic mereu revigorat şi INTERPRETAREA PIANISTICĂ, cu fiece înregistrare îmbogăţită, ameliorată, dobîndind cîte un plus de fluenţă, de pregnanţă şi dezinvoltură, concomitent cu diversificarea paletei modalităţilor de exprimare pe claviatură. Reascultaţi primele două seturi de „confesiuni” înainte de a audia acest disc, spre a vă convinge că ele se constituie în tot atîtea trepte ale apropierii de adevărul artistic al intenţiilor componistice.
Cele nouă compoziţii proprii reprezintă o selecţie din ultimii ani de explorări creatoare, muzicianul — de altfel foarte activ ca prezenţă pe scene de concert, de club, de festival, în ţară şi peste hotare, optînd în acest disc pentru acele piese care au reuşit să realizeze impactul cu aderenţa iubitorilor jazz-ului.

 

Aflăm între ele datele revelatoare ale expresivităţii specifice muzicii lui Johnny Răducanu. Sensul cel mai preţios şi semnificativ în care ethos-ul românesc se regăseşte transfigurat în jazz în chip autentic, necontrafăcut, prin corelarea organică, în melodică şi în trama armonică, a celor două tipuri de modalism, se reliefează cu strălucire în admirabilele piese „Tescani ’84”, „Cîntecul codrului”, „Nocturnă” (partituri create la Tescani, pe pianul pe care a cîntat George Enescu), fie pe coordonatele dinamismului stenic, fie într-un învăluitor climat liric; cît patos cîtă fantezie şi ingeniozitate dar şi cîtă experienţă şi strădanie sînt investite generos în aceste cizelări cu luciri diamantine — este privilegiul dumneavoastră să descoperiţi şi apreciaţi.
Un capitol aparte în contextul discului îl reprezintă piesele de înaltă combustie interioară a inspiraţiei, ca sublimat al dăruirii: balade seducătoare, de nobleţea, eleganţa şi de amplul suflu al arcului melodic precum „Octombrie Song” (comparabilă prin ţinuta caligrafiei sonore cu cele mai notorii teme ale repertoriului internaţional de jazz), „Nocturnă”, „Reverie”, nu se nasc în fiecare zi, în jazz-ul românesc ele cuve-nindu-se a fi estimate cu valoare de pa¬trimoniu.
Evantaiul expresiv se extinde la creaţii de o copleşitoare densitate armonică — o complexitate, am spune, simfonică — rezultînd o magmă sonoră de o dramatică încleştare, ca în piesa „Amintirea”… la celălalt pol situîndu-se temele care exultă de un entuziasm contaminant precum „Bucuria” (La joie) în care Johnny Răducanu re¬descoperă firescul simplităţii, în „Flori de brumă” (titlu sugerat compozitorului de poetul Nichiţa Sţănescu) se face auzită acea expresie dificil de redat în cuvinte, a nostalgiei şi suferinţei traversate de speranţă.
în unica piesă a discului pe care Johnny Răducanu a reformulat-o sub titlul emblematic „Omagiu jazz-ului”, cunoscuta temă-standard „Body And Soul”, muzicianul oferă într-o diversitate de tratări succesive diferite, rubato ori măsurate, parafrazări în improvizaţii orizontal-melodice ori în înlănţuiri acordice — block chords — imagini ale propriei viziuni asupra jazz-ului, asupra ilustrelor nume ale istoriei sale pentru care pianistul nutreşte un adînc respect…
„Confesiuni III” — o salbă de bijuterii încrustate în metalul preţios al sunetului, o perpetuă plutire pe fluviul fără sfîrşit al creativităţii.

playlist

1. DANSUL HORBOTEI
2. OCTOMBRIE SONG
3. AMINTIREA
4. TESCANI ’84
5. OMAGIU JAZZ-ULUI
6. CÎNTECUL CODRULUI
7. NOCTURNĂ
8. FLORI DE BRUMĂ
9. REVERIE
10. 10. BUCURIA („LA JOIE”)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Johnny Răducanu ‎– Confesiuni 3 (seria Jazz nr. 21)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *