Muzica reprezentativă a armatei

Disc Vinil » Muzica reprezentativă a armatei

Muzica reprezentativă a armatei

Artist (grup, formaţie etc.):
Paul Constantinescu, Doru Popovici, Zneng Lu Ma Hongye, Leornard Bernstein, Piotr Ilici Ceaikovski, Johann Sebastian Bach
Categorie (gen):
diverse
Orchestra(e):
muzica reprezentativă a armatei
Dirijor:
col. Emilian Ursu
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1985
Cod casa de discuri:
ST-ECE 02905, N.1.1. 433/1984
Ţara:
România, exporter ARTEXIM-Bucharest
Producător(i):
înregistrări realizate la concertul din 17 iunie 1985 de la Ateneul Român, prezentat în cadrul Anului Internaţional al Muzicii
Muzica (aranjamente):
CONSTANTIN COSTOIU (1) EMILIAN URSU (2-5) SAVEL HORCEAG (6)
Transpunere pe disc:
Adriana Dan
Grafica:
Ana Golici
Tiparul:
Electrecord

61 lei

Stoc epuizat

Categorie:

Descriere

Muzica Reprezentativă a Armatei participă de peste trei decenii la viaţa cultural-artistică a ţării, aducînd o contribuţie de seamă la propagarea muzicii româneşti şi universale în rîndurile publicului larg. Activitatea acestei formaţii constă în prezentarea a peste 100 de concerte anual pe scenele instituţiilor de artă, la casele armatei şi cluburile ostăşeşti, în parcuri şi staţiuni balneare, la care se adaugă înregistrări în studiourile Radioteleviziunii şi Casei de discuri « Electrecord» precum şi participarea permanentă la ceremonialele de stat şi militare şi la manifestările cultural-artistice prilejuite de sărbătorile naţionale ale poporului român.

Organizată pe baza unei structuri cu caracter simfonic, cuprinzînd în componenţa sa, pe lîngă instrumentele tradiţionale de fanfară, şi numeroase instrumente de culoare, Muzica Reprezentativă a Armatei poate aborda un repertoriu bogat şi divers, de la piese simple, marşuri şi prelucrări de folclor pînă la lucrări complexe: uverturi, poeme simfonice şi simfonii.

Sobrietatea, virtuozitatea şi disciplina de ansamblu sînt trăsăturile ce caracterizează interpretările acestei formaţii fruntaşe a muzicilor militare româneşti. Sînt calităţi care i-au adus un bine meritat prestigiu artistic în ţară, precum şi peste hotare, cu prilejul participărilor la festivalurile internaţionale de la Paris, Berna, Ziirich, Teheran, Sarajevo, Limoges, Mons.

Pentru activitatea sa, care se remarcă prin energie nestăvilită şi migăloasă muncă de şlefuire a nivelului interpretativ cît şi pentru succesele obţinute, Muzicii Reprezentative a Armatei i s-a decernat Ordinul « Meritul Cultural » clasa l.

Dirijorul şi compozitorul colonel Emilian Ursu, în prezent inspector general al muzicilor militare, şi-a legat întreaga activitate artistică de domeniul muzicilor militare şi în special de Muzica Reprezentativă a Armatei, formaţie instrumentală simfonică de suflători, la pupitrul căreia a realizat numeroase concerte simfonice, vocal-simfonice, imprimări la Radio, Televiziune şi pe discuri Electrecord. De peste 35 de ani este prezent în cadrul marilor ansambluri ale muzicilor militare care participă la parăzile militare şi demonstraţiile oamenilor muncii din capitală cu prilejul sărbătoririi unor evenimente de seamă din istoria patriei şi partidului, precum şi la activităţi culturale cu caracter de masă.

De aproape două decenii, colonelul Emilian Ursu îşi desfăşoară activitatea în cadrul conducerii muzicilor militare unde a acumulat o bogată experienţă organizatorică, de conducere şi pedagogică, şi-a consolidat şi dezvoltat aptitudinile de conducător şi dirijor, şi-a

 

lărgit orizontul artistic — ceea ce-i conferă competenţă, autoritate şi un prestigiu bine meritat în viaţa muzicală românească. Deosebit de semnificativă pentru concepţia artistică a dirijorului şi compozitorului Emilian Ursu este viziunea sa repertorială cuprinzătoare, orchestra de suflători fiind pregătită pentru a aborda un registru larg de lucrări şi genuri, începînd cu piesele de mici dimensiuni (cîntecul de masă, marşul) pînă la creaţiile muzicale ample — capodopere ale muzicii româneşti şi universale.

S-a născut în anul 1927 şi s-a format la şcoala unor prestigioşi dascăli: George Breazul, Constantin Silvestri, Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, l. D. Chirescu şi alţi mari profesori şi-au pus o amprentă puternică în pregătirea şi formarea muzicianului. Avînd o temeinică şcoală dirijorală formată sub înaltele exigenţe ale lui Constantin Silvestri, colonelul Emilian Ursu este una din cele mai autorizate personalităţi dirijorale în domeniul muzicii de fanfară. De asemenea desfăşoară o intensă activitate pedagogică în cadrul unor cursuri de dirijat cu ofiţerii şefi de muzică, cu elevii cursului de ofiţeri din Şcoala militară de Muzică; totodată a prezentat o serie de concerte-lecţie despre instrumentele de suflat la Radioteleviziunea Română.

Colonelul Emilian Ursu este autorul unui număr apreciabil de lucrări pentru fanfară: «Uvertura festivă 1877», poemul simfonic « Mărăşeşti 1917», simfonia «Glorie» pentru fanfară simfonică, solişti şi cor bărbătesc, suitele simfonice « Pămînt românesc» şi «Glie străbună» etc. Este un fecund creator în domeniul muzicii pentru orchestrele de suflători şi coruri bărbăteşti; un loc de seamă în creaţia autorului îl ocupă muzica destinată ostaşilor armatei noastre, cărora autorul le-a dedicat o serie de marşuri şi cîntece cu un profund specific naţional şi patriotic: «Coman­dantul suprem», «Eroii independenţei», «’Florile patriei», «Unirea», etc.

în toate aceste lucrări se afirmă nu numai un tehnician împlinit al scriiturii pentru fanfară ci şi un creator de autentică vibraţie, un compozitor inspirat şi original care, sorbind sugestii fertile din izvorul mereu proaspăt al artei populare şi al tradiţiilor cîntecului muncitoresc şi ostăşesc, îşi afirmă personalitatea artistică, capacitatea de a construi armonios şi eficient în genu­rile mici ca şi în cele de amploare.

Emilian Ursu, membru definitiv în Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, conduce biroul secţiei de fanfară al Uniunii, exercitîndu-şi competenţele în orientarea estetică a creaţiei de gen din ţara noastră; totodată, în numele acestui organism, sprijină activi-tea fanfarelor de amatori din viaţa civilă.

RADU -GHECIU (Extras din programul de sală al concertului)

playlist

Paul Constantinescu
1. BRÎUL (6’14”)
Doru Popovici
2. CODEX CAIONI (8’45”)
Zneng Lu Ma Hongye
3. VESTEA FRUMOASĂ DIN BEIJING A AJUNS LA
FRUNTARII (4’20”)
Leonard Bernstein
4. UVERTURA «CANDIDE» (4’50”)
Piotr Ilici Ceaikovski
5. SIMFONIA NR.4 ÎN FA MINOR
(Partea a IV-a: Allegro con fuoco) (8’55”)
Johann Sebastian Bach
6. TOCCATA Şl FUGA ÎN RE MINOR (9’50”)

Orchestraţii de:
CONSTANTIN COSTOIU (1)
EMILIAN URSU (2-5)
SAVEL HORCEAG (6)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Muzica reprezentativă a armatei”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *