Tudor Gheorghe – Viața Lumii

Disc Vinil » Tudor Gheorghe – Viața Lumii

Tudor Gheorghe – Viața Lumii

Artist (grup, formaţie etc.):
Tudor Gheorghe
Categorie (gen):
folk rock
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1973
Cod casa de discuri:
STM-EDE 0836
Ţara:
Romania
Muzica (aranjamente):
Tudor Gheorghe
Redactor(i) muzical(i):
Ştefan Bonea
Maestru(i) de sunet:
Theodor Negrescu
Grafica:
Emil Chendea

175 lei

Stoc epuizat

Descriere

Logosul – certitudine a începutului. Logosul înseamnă l- ivirea mișcării. Mișcarea se organizează în ritm. Din ritm, dă-n floare poezia. Din ritm, se-nalță — lujer -muzica. La-nceput, a fost poezia? La-nceput, a fost mu¬zica î Poesis î Melos ? E cîntec poezia ? E poezie cintecul ? Oricum, o rădăcina singură acestor corole : ritmul. Deși, de-a lungul timpului, cele doua arte, despârțlndu-se, și-au căpătat autonomia. Nu intr-dtît încît sa nu mai recunoști, subțire, mireasma uneia – undă amintitoare – în explozia de parfum a celeilalte. Chiar daca, uneori, adesea poate, în locul așteptatelor petale se substituie surogate de ceară sau buruieni anapoda lățite-n peisajul încîntării. Încîntarea : incantație, Incantația : cîntec. Incantația : poezie.
Tudor Gheorghe – o voce și-o ghitară (un poem și-o melodie ? un cuvînt și-o notă ?) – compozitorul și interpretul absolut al acestui disc-spectacol, încearcă temerara relogodire a cîntecului cu poezia : nu șovăi să afirm că reușește cu strălucirea vocației, cu aplombul profesiei (de credința).
Sfiosul menestrel al începutului, care — presimțind-o — căuta legătura de taină dintre lirica populară și cea cultă, deslușind-o în aura tinerească de la curțile dorului, revine la ritualul baladei, la textul și la textura primară, la rădăcini, la pâmînt, acolo de unde pleacă, prin germinație, rodul, acolo unde se-ntoarce, spre nouă germinare, in ciclu pururi reluat, viața. Și poezia. Sorbind aceeași sevă vivificantă.
Care pulsează-n sîngele poetic generos risipit de toți convivii acestei libații lirice, ai cărei oaspeți sîntem : de la Miron Costin la Ion Alexandru, de la Alecsandri la Arghezi, de la Macedonski la Blaga, un flux de poezie urcînd puternic din aceeași tutelară sorginte adînc românească,
Aezii marii lui agape de metafore, precum atîția alții, mulți, ai acestor locuri binecuvîntate, au străduit – ctitori și zidari – intru „creșterea llmbei românești și-a patriei cinstire”, fiecare-n felul său, în chipuri glorioase ori modeste, dar viețuind cu un singur suflet. Al unui singur poet, cu numeroase pseudonime ilustre, înalt românești : Văcă¬rescu, Goga, Coșbuc…
„Editor” al acestei originale antologii de poezie -poezia-cîntec -, Tudor Gheorghe este un artist recompunînd paradisul pierdut al artei din timpurile ei de aur, reîmpăcind poezia cu muzica, restituind-o ritmului originar: reinventînd-o.
Romulus VULPESCU
MENESTREL LA CURȚILE DORULUI — premiera : 19 decembrie 1969. Premiul pentru cel moi bun recital la Festivalul Național de tea¬tru. 1969.
7 BALADE — premiera : 9 noiembrie 1971.
Premiul revistei ”Săptămâna!” pentru promovarea baladei populare 1971. O SOARE LA MUSEU (Poesie română, I)—premiera : 16 noiembrie 1971. POESIE ROMANA, II — premiera 15 iunie 1972.
Ambelor spectacole, premiul criticii teatrale pentru cel mal bun recital prezentat în Festivalul recitalurilor dramatice — Bacău, 1972. ACOLO UNDE-S NALȚI STEJARI… (Poesie română III) — premiera : 25 decembrie 1972.

 

Le Verbe : certitude du commencement. Le Verbe signifie naissance du mouvement Le mouvement s’organise dans te rythme. Du rythme, pousse en fleur la poésie. Ou rythme, s’élance – tige – la musique. Au début, ce fut la poésie ? Ce fut la musique ? Poésis ? Mélos ? Est-elle chant la poésie ? Est-il poésie le chant ? N’importe : une racine seule à ces corolles — rythme. Même si, tout au long des temps, les deux arts, en se séparant, ont acquis leur autonomie. Pas tellement qu’on ne reconnaisse plus, ineffable, la senteur de l’un – subtil souvenir — dans l’éclat de parfum de l’autre. Même si, parfois, souvent peut-être, au lieu des pétales attendues se glissent des succédanés de cire ou des mauvaises herbes envahissent à qui mieux le paysage de l’enchantement L’enchantement : incantation. L’incantation : chant. L’incantation : poésie.
Tudor Gheorghe – une voix et une guitare (un poème et une mélodie ? une parole et une note ? — le compositeur et l’interprète absolu de ce disque-spectacle, entreprend de refiancer, plein d’audace, le chant et la poésie. J’affirme sans hésitation qu’il réussit avec l’éclat de la vocation, avec l’aplomb de la profession (de foi).
Le ménestrel timide du début, celui qui — tout en la devinant-cherchait la liaison secrète de la poésie populaire et de la poésie cultivée, er> la déchiffrant dans l’aura juvénile des cours d’amour (spectacle dont le titre évoque, par allusion, un célèbre recueil de poèmes, déjà classique, dus à Lucian Blaga. Aux cours d’amour), le ménestrel -donc — revient au rituel de la ballade, au texte et à la texture première, aux racines, à la terre, là ou prend son essor — par germination — le fruit, là où retourne, pour la nouvelle germination, dans un cycle éternellement repris, la vie. La poésie aussi, Buvant la même sève revigorante. Celle qui passe dans le sang poétique si généreusement répandu par tous les convives de cette libation lyrique dont nous sommes les hâtes : depuis Miron Costin Jusqu’à Ion Alexandru, depuis Alecsandri jusqu’à Arghezi, depuis Macedonski jusqu’à Blaga, un flux de poésie qui monte plein de force de la même source tutélaire, profondément roumaine. Les aèdes de sa noble agape de métaphores, à l’exemple des autres, sans nombre, de ces endroits bénis, ont peiné — architectes et constructeurs — pour célébrer ,,de notre longue le renom, l’amour de la patrie” chacun, à sa manière — glorieuse ou modeste — mais vivant d’une seule âme. L’âme d’un seul poète à nombreux pseudonymes illustres, hautement roumains : Văcărescu, Goga, Coșbuc.
..Editeur” de cette originale anthologie de poésie — la poésie-chant — Tudor Gheorghe est un artiste qui recom¬pose le paradis perdu de l’art de ses temps d’or, reconciliant la poésie et la musique, en la restituant au rythme original, en la réinventant.
MÉNESTREL DES COURS D’AMOUR — premier spectacle : la 19
décembre 1969. Prix pour le meilleur récital au Festival National
de Théâtre — Bucarest, 1969.
7 BALLADES — premier spectacle : le 9 novembre 1971.
Prix de la revue ,,La Semaine culturelle de la Capitale”, pour la
propagation de la ballade populaire, 1971
UNE SOIREE AU MUSEE (Poésie roumaine, I) — premier spectacle :
le 16 novembre 197].
POESIE ROUMAINE, II — premier spectacle ; le 15 Juin 1972. Les deux spectacles ont obtenu le Prix de la critique théâtrale pour le meilleur récital présenté au Festival des récitals dramatiques — Bacău. 1972.
LA OÙ S’ELEVENT HAUT LES CHÊNES. .. (Poésie roumaine, III) — premier spectacle : le 25 décembre 1972.

https://youtu.be/epMVEXk5l_A

 

playlist

1.REÎNTOARCEREA
2.RONDELUL TRECUTULUI
3.LA GROAPA LUI LAE
4.CÎNTEC
5.ALBATROSUL UCIS
6.INTR-O GRĂDINĂ…
7.CĂLĂTORUL
8.LUCSANDRA
9.DE-ABIA PLECASEȘI…
10.MI-E DOR…
11.RISIPEI SE DEDĂ
12.FLORARUL…
13.VINE VREMEA
14.AMINTIREA PARADISULUI
15.ZBOR CURAT
16.VIAȚA LUMII

1. Al Macedonski :
(1854 – 1920)
2. Octavian Goga :
(1881 – 1938)
3. George Coșbuc :
(1866 – 1918)
4. Nicolae Labiș :
(1935 – 1956)
5. lenăchiță Văcărescu :
(? 1740 – ? 1798)
6. Vasile Alecsandri :
(1821 – 1890)
7. Alecu Văcărescu :
(? 1762 – ? 1798)
8. Tudor Arghezi :
(1880 – 1967)
9. Ion Bănuță :
(1914)
10. Lucian Blaga :
(1895 – 1961)
11. Romulus Vulpescu :
(1933)
12. Cezar Ivănescu :
(1941)
13. Ion Alexandru :
(1942)
14. Miron Costin :
(1633 – 1691) Urmașilor mei, Văcărești, Las vouă moștenire Creșterea limbei românești, Șl-a patriei cinstire l

1.LE RETOUR
2.LE RONDEAU DU PASSE
3.DEVANT LA TOMBE DE LAÎE
4.CHANSON
5.L’ALBATROS TUE
6.DANS UN JARDIN…
7.LE VOYAGEUR
8.LUCSANDRA
9.À PEINE ETAIS-TU PARTIE…
10.JE LANGUIS APRES ELLE…
11.L’HOMME AUX FLEURS
12.QU’IL EPARPILLE,..
13.ARRIVE UN TEMPS…
14.LE SOUVENIR DU PARADIS
15.VOL PUR
16.LA VIR DU MONDE

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Tudor Gheorghe – Viața Lumii”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *