Vasile şi Costel Pandelescu – Sîrba de la Bărăști de Vede (acordeon şi ţambal)

Disc Vinil » Vasile şi Costel Pandelescu – Sîrba de la Bărăști de Vede (acordeon şi ţambal)

Vasile şi Costel Pandelescu – Sîrba de la Bărăști de Vede (acordeon şi ţambal)

Artist (grup, formaţie etc.):
Vasile şi Costel Pandelescu
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1988
Cod casa de discuri:
ST-EPE 03381
Ţara:
Romania
Muzica (aranjamente):
Conducerea muzicală şi solo acordeon Vasile Pandelescu
Versuri (texte):
La piesele 11-13, solo ţambal: Costel Pandelescu
Redactor(i) muzical(i):
Ştefan Cărăpănceanu
Maestru(i) de sunet:
Vasile Sibana
Asistenţa tehnică:
Fotografia: Ioan Oprea
Grafica:
Andrei Vass
Tiparul:
Electrecord

145 lei

1 în stoc

Descriere

Vasile Pandelescu este un talent de excepţie şi un autentic artist popular pentru care tradiţia reprezintă o şcoală şi o sursă de inspiraţie fer¬tilizatoare, generatoare de noi creaţii. Ascultîn-du-1 cîntînd la acordeon, acest instrument adop¬tat de puţine decenii în practica lăutarilor din România pare să-şi legitimeze firesc dreptul de a fi trecut alături de vioară sau ţambal, conside¬rate „tradiţionale”, în organologia populară românească. Aceasta pentru că, orice-ar cînta Vasile Pandelescu din vastul şi diversul reper¬toriu al muzicii populare, prima impresie a as¬cultătorului avizat va fi aceea de adeziune la gen şi stil, pe care le va recunoaşte şi preţui, înainte, chiar, de a judeca timarul şi aparte¬nenţa instrumentului. Iar explicaţia faptului că acest sensibil interpret-creator a reuşit să adap¬teze stilul şi tehnica acordeonului la specificul tradiţiei folclorice româneşti şi nu invers, cum au făcut mulţi alţii s-ar putea să o aflăm în biografia sa artistică.

S-a născut la 6 iunie 1944 în oraşul Găieşti într-o familie ale cărei legături cu folclorul erau vechi şi multiple. Tatăl, Alexandru Pandelescu era ţambalist iar fraţii acestuia se îndeletniceau tot cu muzica în diferite formaţii populare. De mic copil a avut deci prilejuri nenumărate de a asimila un repertoriu folcloric divers, de la cel de origine ţărănească şi pînă la cel al lăutarilor orăşeni. Pe la 12 ani a1 început să înveţe acor¬deonul singur, mînat de o mare pasiune pentru acest instrument, astfel încît pe la 15 ani deve¬nise deja un instrumentist apreciat în oraşul său. natal şi în împrejurimi. Cîntă în continuare cu diferite formaţii pînă pe la vîrsta de 25 ani cînd, participînd la un turneu prin Europa cu formaţia lui Gheorghe Zamfir, are un succes răsunător. La fel se va întîmpla şi la Novi Sad (Iugoslavia) în 1982 cînd va participa la Festivalul ţărilor dunărene.

Repertoriul lui Vasile Pandelescu este alcă¬tuit mai ales din jocuri populare, cuprinzînd o zonă mai largă ce interferează Muscelul, Dîmboviţa şi estul Olteniei. Nu-i sînt, desigur, străine nici baladele, doinele şi cîntecele de dragoste ce fac şi astăzi succesul acelui repertoriu lăutăresc „de ascultare”.
Dotat cu o muzicalitate deosebită, Vasile Pandelescu a preluat acest repertoriu de la bunii lui păstrători şi a căutat să’ şi-1 însuşească în spiritul tradiţiei, formîndu-şi o tehnică personală care-i permite fie să evoce inflexiunile cavalu¬lui, fie trilurile şi ornamentele specifice tehnicii violoniştilor populari. Tehnica burdufului îi per¬mite să realizeze accente şi subtilităţi de fra¬zare nemaiîntîlnite la acest instrument. Ascul-tîndu-1 eşti surprins de sensibilitatea excepţio¬nală cu care se dăruie muzicii, ca un adevărat rapsod, pentru, care virtuozitatea nu este decît un mijloc firesc de a ajunge la expresivitate. Vasile Pandelescu cîntă cu dulceaţă, alegînd cu grijă timbrurile registrelor acordeonului. El afirmă un pronunţat simţ al frazei şi ritmului interior al melodiei, care decurg firesc, cu o di¬namică logică a nuanţelor. Va folosi o ornamentaţie strălucitoare acolo unde este cazul, la melodiile instrumentale de virtuozitate, pentru a se limita doar la cîteva flexiuni discrete în melodiile de stil vocal, care le va conferi o vibraţie aparte. Trece cu Uşurinţă de la stilul ţărănesc la cel lăutăresc, – fără să le amestece, însă. în acelaşi timp, preluînd creator spiritul tradiţiei folclorice şi motivele muzicale aflate în circulaţie, le va îmbogăţi cu noi alcătuiri sonore care-i aparţin şi dintre care, desigur, unele se vor înscrie cu timpul în zestrea muzicală a’ zo¬nei sale folclorice de baştină. Legătura sa trai¬nică cu solul sănătos al acestei tradiţii consti¬tuie, fără îndoială „secretul” artei sale care este caracterizată, înainte de toate prin sinceritate, prin autenticitatea vibraţiei expresive.

Muzicalitatea lui Vasile Pandelescu pare a fi moştenită şi de fiul său, Costel Pandelescu (născut la 25 martie 1964) elev al ţambalistului Mitică Ciuciu şi, în prezent, după numeroase turnee de succes prin mai multe ţări europene, afirmîndu-se ca un tînăr artist virtuoz cu certe perspective de ascensiune pe culmile măiestriei, în stilul „de concert”, pe care îl demonstrează prin cele trei piese înregistrate pe acest disc, Costel Pandelescu stăpîneşte cu dezinvoltură un bogat. arsenal tehnico-expresiv, pus în valoare cu bun gust şi cu un adevărat simţ al polifoniei, pe care o realizează cu eleganţă, fără acele ac¬cente brutale, excesive, cu care ne-au obişnuit unii promotori consacraţi ai stilului „de virtuozitate”. Expresivitatea stilului său, caracterizat prin echilibru şi măsură, se afirmă de la primele fraze muzicale, definindu-1 ca pe un artist cu bogate resurse.

GRUIA STOIA

playlist

1. SÎRBA DE LA BÂRĂŞTI DE VEDE
2. UNGURICA DE L A BUCHEA
3. SÎRBA DE LA RUCAR
4. CÎNTEC DE DRAGOSTE
5. BRIUL DE LA MUŞETEŞTI
6. SÎRBA
7. BRÎUL DE LA PETREŞTI
8. SÎRBA DE LA DOMNEŞTI
9. CÎND AM MURGUL LÎNGA MINE
10. BREAZA
11. SÎRBA DE LA SLATINA
12. SPUNE, SPUNE, MOŞ BÂTRÎN
13. GEAMPARALELE DE LA MACIN

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Vasile şi Costel Pandelescu – Sîrba de la Bărăști de Vede (acordeon şi ţambal)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *