Mozart – Sonate pentru pian KV 280 și 333

Disc Vinil » Mozart – Sonate pentru pian KV 280 și 333

Mozart – Sonate pentru pian KV 280 și 333

Categorie (gen):
muzica clasica, simfonica
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1985
Cod casa de discuri:
ST-ECE 02595
Ţara:
Romania
Producător(i):
Înregistrări realizate în Sala de concerte a Filarmonicii «MOLDOVA» din Iași, aprilie 1984
Grafica:
Ana Golici
Tiparul:
Electrecord

100 lei

1 în stoc

Descriere

Arta interpretativă românească are reprezentanți de frunte în toate disciplinile și în toate generațiile, succesele sale sînt confirmate, între altele, și de confruntările internaționale, școala noastră situîndu-se, statistic, în primele locuri pe glob (raportat la numărul de locuitori, chiar pe întîiul). Unul dintre străluciții mesageri ai artei pianistice este Dan Atanasiu; reușitele sale în viața de concert din țară și din străinătate, în concursurile de peste hotare l-au impus încă de timpuriu în stima opiniei publice. Numărul distincțiilor sale este impresionant și, din cîte știm, unic, simpla enumerare vorbind de la sine. Evoluția rapid ascendentă a tînărului pianist român se explică prin talentul său de excepție, prin școala solidă și sistematică, prin rara forță de muncă în pregătirea repertoriului și prin capacitatea de maximă concentrare în timpul actului interpretativ.
Don Atanasiu s-a născut în 1955, la Timișoara. Studiile de. specialitate și le-a făcut la Liceul de muzică din Galați și la Conservatorul « Ciprian Porumbescu » din București, ca dis¬cipol al reputatelor profesoare Ana Pitiș și Ioana Minei. Absolvent din 1979,,Don Atanasiu își continuă activitatea concertistică începută la 10 ani, funcționînd în cadrul Filarmonicii « George Enescu» din București, al cărei solist devine în 1983. Artistul a apărut ca solist în concerte ale tuturor filarmonicilor din țară, în recitaluri; a întreprins turnee (de asemenea în recitaluri -și ca solist cu orchestra) în Bulgaria, Iugoslavia, Suedia, Ungaria, R. D. Germană, Uniunea Sovietică, Polonia, Franța, Berlinul Occidental, Austria, Cehoslovacia, Spania, Elveția, Italia.
Repertoriul lui Dan Atanasiu este foarte larg și de evidentă diversitate. Afinitățile sale stilistice sînț demonstrate deopotrivă pentru romantici (în deosebi Chopin), pentru moderni (Enescu, Berg) și pentru clasici (Beethoven, Mozart). Calitățile interpretative ale lui Don Atanasiu sînt puse în evidență în stilul mozartian datorită tușeului său sigur, exact și nuanțat, eleganței frazării, judiciozității edificării discursului, clarității sublinierii elementelor expresive și constructive. Mărturie stau cele două sonate de pe discul de față, cel de la doilea al. artistului.
Creația pianistică a lui Wolfgang Amadeus Mozart (1756 — 1791) cuprinde sonate, variațiuni, fantezii, rondouri. Ea poartă pecetea stilistică a genialului clasic, impunînd prin simplitate, noblețe, eleganță, transparență, bogăție de nuanțe, echilibru al expresiei. Sonata în fa major, KV 280, este compusă la Salzburg în toamna anului 1774, în vederea apropiatului turneu la München. Ca și alte sonate din această perioadă, este alcătuită din trei părți, fără menuet, centrul de greutate constituindu-l paginile interiorizate, de un dramatism nobil și reținut, din partea centrală, Adagio, cele extreme contrastînd prin caracterul expansiv. Sonata în si bemol major, KV 333, este ultima dintre sonatele așa numite pariziene și datează din 1778, cînd Mozart concerta la Paris. Fantezia melodică, dublată de cea armonică, demonstrează adîncimea gîndirii care transpare prin spontaneitatea discursului. Aceste două sonate își merită din plin popularitatea, rămînînd pentru totdeauna perle ale literaturii pianistice clasice.
Jan Atanasiu is one of the brilliant exponents of Romanian pianistics, who won early public notice thanks to his successful appearances in concerts and competitions, both in România and abroad.
Dan Atanasiu was born in Timișoara in 1955. He was educated at the Music High School in Galați and at the Bucharest Ciprian Porumbescu Conservator/ as a student of the reputed professors Ana Pitiș and Ioana Minei. Since his graduation in 1979, Don Atanasiu has been pursuing a concert career which he started at the age of 10″; in 1983 be became soloist of the George Enescu Philharmonic in Bucharest. The artist has appeared as a concert soloist with all the philharmonics in this country, as well as in recitals; he has also concertized in Bulgaria, Yugoslavia, Sweden, Hungary, the GDR, the Soviet Union, Poland, France, West Berlin, Austria, Czechoslovakia, Spain, Switzerland and Italy.
The musician has a wide and obviously diverse repertoire, showing idiomatic affinities for the romantics (especially Chopin), the moderns (Enescu, Berg) and the classics (Beetho¬ven, Mozart) alike. Aan Atanasiu’s interpretive abilities are best displayed in the Mozartian style which demonstrates his sure, accurate and nuanced touch, his elegant phrasing, his judicious building of the discourse and clear stressing of the expressive and constructional elements, audible also in the two sonatas featured on this second album recorded by the pianist.
PETRE CODREANU (English version by Magda Morait)

playlist

I. SONATA PENTRU PIAN ÎN FA MAJOR, KV 280
a. Assai Allegro
b. Adagio
c. Presto

II. SONATA PENTRU PIAN ÎN SI BEMOL MAJOR, KV 333
a. Allegro
b. Andante cantabile
c. Allegretto grazioso

Distincții obținute de Dan Atanasiu la concursuri internaționale:

1974 — Mențiunea l, Napoli, Italia (Concursul «Alfredo Casella»)
1975 — Laureat, Varșovia, Polonia (concursul « Frederic Chopin »)
1976 — Medalia de argint, Napoli, Italia (concursul «Alfredo Casella»)
1977 — Premiul al V-lea, Paris, Franța (concursul «Marguerite Long»)
1978 — Marele premiu și Medalia de aur, Bordeaux, Franța
1979 — Premiul IV, Vercelli, Italia (concursul «Giovanni Battista Viotti»)
1980 — Premiul al III-lea, Santander, Spania; Premiul special «Janina Nawrocka», Varșovia, Polonia (concursul « Frederic Chopin)
1981 — Premiul II, Jaen, Spania; Premiul al III-lea, Epinal, Franța
1982— Premiul al IV-lea, Valencia, Spania
1983 — Premiul al III-lea, Milano, Italia ( concursul « Dino Ciani »)
1984— Premiul al V-lea Montreal, Canada

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Mozart – Sonate pentru pian KV 280 și 333”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *