Hungarian Zither Music / Magyarországi Citeramuzsika

Disc Vinil » Hungarian Zither Music / Magyarországi Citeramuzsika

Hungarian Zither Music / Magyarországi Citeramuzsika

Casa de discuri:
MHV felvétel (MHV recording)
An:
1977
Ţara:
Ungaria
Redactor(i) muzical(i):
Dóra Antal
Maestru(i) de sunet:
Endre Radányi
Asistenţa tehnică:
Coperta: Főik Ensemble of Sárrét (Photo: Zoltán Szalay)
Grafica:
Endre Bánó

154 lei

1 în stoc

Descriere

The aim of this first record of Hungarian zither music is to present popular folksongs performed on the country’s favourite folk instrument. This simple instrument played a highly important role at the end of the last century and even in the early years of this century, in rural entertainment.

Its popularity was due, above all, to the fact that the preparation of the instrument presented no special difficulties, and one could quickly learn to play the zither even without any preliminary musical training.

The sound of the zither substituted for that of a band or orchestra, because besides the melody, the accompanying strings also supplied an excellent rhythm for dancing. There were no melodies peculiar to the zither and none that could be played only on the instrument. Everything which was in the music of the day, could be and was played on the zither. Today the zither is enjoying a renaissance in Hungary. Ten to fifteen years ago, the Hungarian Radio began to record the best performers and orchestras, and featured their programmes on the air. The current record presents the country’s five best known zither orchestras and two solo performers.

THE ZITHER ORCHESTRA OF TISZAKECSKE was formed in 1970, and since 1972 they have been performing together with the YOUNG WIFE’S CHOIR. The orchestra consists of elderly members who all learned to play the zither in their childhood. Their instruments are made by one of the members of the orchestra. They have given highly successful performances in Hungary and also in Yugoslavia.

JOZSEF SZASZKO, 68 year old zither player of Tura, was introduced to the instrument at the age of 4. In 1960, he was awarded the title, MASTER OF FOLKART, for his excellent performances and the fostering of the folksong tradi­tions of his native village. He himself prepares his instruments, and he has also made many zithers for other players.

The FOLK ENSEMBLE OF SARRET primarily fosters and presents the folksong traditions of the Hortobágy and Sárrét. Most of their songs have been collected by the leader of the ensemble. The orchestra is supplemented with a vocal group. They are also accompanied by a leaf-pipe, and the rhythm is provided by akocsogduda, a home made folk instrument the sound of which resembles the lowing of the cow, the roar of a lion or the growl of a bear.

The young generation of zither players is rep­resented on the record by the ZITHER ORCHESTRA OF KISKUNFÉLEGYHÁZA. Formed in 1967, the orchestra has given many perform­ances all over the country. The leader of the ensemble is also its solo vocalist, and the main prop of the group’s repertoire are the folksongs he has collected in the neighbourhood of Kiskunfélegyháza. In recent years the orchestra has become a regular broadcasting group (on Sound and Television), and has also featured in films.

The ZITHER ORCHESTRA OF KISÚJSZÁLLÁS interprets the songs of the Nagykunság (Great Cumania — a district in Eastern Hungary). Zsigmond Tuka, the leader of the orchestra, is their soloist, and instrument maker. The orchestra Was formed in 1970, and has been supplemented by a köcsögduda, which provides the rhythm. IMRE MAGDA, a zitherist from Röszke, presents the zither music of southern Hungary. He has developed the treatment of the instrument by himself, also by stealthily acquiring the orna­mentation and variation which are the hall-mark of the style used by gipsy orchestras. THE ZITHER ORCHESTRA OF SANDORFALVA  led by Sándor Budai, who also prepared the orchestra’s instruments. He, too, has been awarded the title, MASTER OF FOLKART. The orchestra’s repertoire mainly consists of songs they themselves have collected. Of the groups featuring on this record, the Sándorfalva ensemble has aimed most determinedly at an orchestra-like tone. Their use of four zithers of different size, gives their unison performance, even if in octave parallel, the sound of music in four parts.

Janos Halkovics

Az első magyarországi citeramuzsikát tartalmazó hanglemez célja, hogy a hazánkban legnépszerűbb népi hangszeren felcsendülő közkedvelt népdalokat szólaltassuk meg. Ez az egyszerű népi hangszer a múlt század végén és még a század elején is igen fontos szerepet játszott a vidék lakosainak szórakozásában. Népszerűségét elsősorban annak köszönhette, hogy a hangszer elkészítése nem került különösebb fáradságba, a citerázást pedig mindenki nagyon hamar elsajátíthatta minden zenei előképzés nélkül.

A citera hangzása egy teljes zenekar hangzását pótolta, mivel a dallam mellett a kísérő húrok a ritmust is szolgáltatták, amelyre az akkori igé­nyeknek megfelelően nagyszerűen lehetett táncolni.

A hangszerhez nem fűződtek külön csak citerán játszott és játszható dallamok. Játszottak rajta mindent, ami akkoriban divatos volt. Napjainkban a citera ismét reneszánszát éli Magyarországon. A legjobb játékosokkal és zenekarokkal a Magyar Rádió már 10—15 évvel ezelőtt hangfelvételt készíteti és műsorukat is közvetítette. Hanglemezünkön az ország öt legismertebb citerazenekarát, valamint két szólistát mutatunk be.

A TISZAKÉCSKEI CITERAZENEKAR 1970-ben alakult. 1972 óta a MENYECSKEKÓRUSSAL lépnek fel. A zenekar tagjai idősebbek és a citerázást mindnyájan még gyermekkorukban sajá­tították el. Hangszereiket a zenekar egyik tagja készíti. Sok országos rendezvényen és Jugoszláviá­ban is nagy sikerrel léptek már fel. SZASZKÓ JÓZSEF 68 éves túrái citerás 4 éves korában ismerkedett meg a hangszerrel. 1960-ban a NÉPMŰVÉSZET MESTERE kitüntetést kapta kiváló játékáért és szülőfalujának népdal­hagyományainak őrzéséért. Hangszereit maga készíti és igen sok citerát készített mások számára is.

A PÜSPÖKLADÁNYI „SÁRRÉTI NÉPI EGYÜTTES” elsősorban a Hortobágy és a Sárrét népdalhagyományainak ápolásával és azok bemutatásával foglalkozik. Dalaik nagyrészét az együttes vezetője gyűjtötte össze. A zenekar éneklő csoporttal működik együtt. A zenekarhoz egy levélsípon játszó és egy köcsögdudán ritmust adó játékos is csatlakozik.            A KISKUNFÉLEGYHÁZI CITERAZENEKAR tagjai a fiatalokat képviselik hanglemezünkön. A zenekar 1967-ben alakult és azóta igen sokat szerepeltek az ország különböző vidékein. Az együttes vezetője egyúttal a zenekar énekes szofistája is, igen sok népdalt gyűjtött Kiskunfélegyháza környékén s elsősorban ezeketa dalokat éneklik és játsszák. Rendszeresen felléptek az utóbbi években a Magyar Rádió és Televízió rendezvényein, de szerepeltek már filmen is. A KISÚJSZÁLLÁSI „NAGYKUN11 CITERAZENEKAR a Nagykunság dalait szólaltatja meg. Az együttes vezetője Tuka Zsigmond, egyúttal a zenekar szólistája, énekese és a hangszerek készítője is. A zenekor 1970-ben alakult, később egy köcsögdudával egészült ki, amely a ritmust szolgáltatja.

MAGDA IMRE röszkeí citerajátékos hazánk déli országrészének citerajátékát mutatja be. A hangszerkezelést maga alakította ki, ellesve a cigányzenekarok díszítési és variáló játékmódját is. A SÁNDORFALVI CITERAZENEKAR vezetője Budai Sándor, egyúttal az együttes hangszereinek készítője. Népi hangszeres munkásságáért ő is megkapta a NÉPMŰVÉSZET MESTERE kitüntetést. Műsorukon elsősorban a maguk gyűjtötte dalok szerepelnek. A hanglemezünkön hallható együttesek közül a sándorfalvíak törekednek leginkább a zenekarszerű hangzásra. Négy különböző nagyságú citerát használnak, és így az unisono játék, ha oktávpárhuzamban is, de négy szólamúnak tűnik.

Halkovics János

Der Zweck dieser ersten, ungarische Zithermusik enthaltenden Schallplatte ist: beliebte Volkslieder auf diesem populärsten Volksinstrument Ungarns erklingen zu lassen. Dieses schlichte Musikinstrument des ungarischen Volkes spielte am Ende des vorigen und am Anfang dieses Jahrhunderts eine sehr wichtige Rolle in der Unterhaltungsmusik der Bauernbevölkerung.

Die ungarische Zither verdankt ihre Popularität vor allem dem Umstand, dass ihre Anfertigung keine besondere Mühe erfordert und das Zitherspiel auch ohne musikalische Grundkenntnisse leicht erlernt werden kann.

Der Klang der Zither ersetzte eine ganze Kapelle, da die Begleitsaiten auch den Rhythmus zur Melodie lieferten. Demzufolge konnte man beim Zitherklang sehr gut, den ländlichen Ansprüchen entsprechend, tanzen. Es gibt keine ausschliesslich mit der Zither verbundene, oder nur auf diesem Instrument spielbare Melodien. Alles wurde auf dem Instrument vorgetragen, was seinerzeit modisch und beliebt war.

Die Zither erlebt zur Zeit eine Renaissance in Ungarn. Der ungarische Rundfunk machte schon vor 10—15 Jahren Tonaufnahmen vom Spiel der besten Solisten und Ensembles und sendete sie wiederholt. Unsere Schallplatte stellt die fünf besten Zitherkapellen und zwei Solisten des Landes vor.

DIE ZITHERKAPELLE VON TISZAKÉCSKE besteht seit 1970 und tritt seit 1972 zusammen mit einem FRAUENCHOR auf. Die Mitgleider der Kapelle stehen alle im reiferen Alter und haben das Zitherspiel noch in ihren Kindesjahren erlernt. Die Instrumente erzeugt ein Mitglied der Kapelle. Das Ensemble ist bei vielen Landeskonzerten und auch in Jugoslawien mit grossem Erfolg aufgetreten.

JÓZSEF SZASZKÓ, der 68-jährige Zitherspieler aus der Ortschaft Tura erlernte sein Instrument schon im Alter von 4 Jahren. 1960 wurde er für sein vorzügliches Spiel und die Wahrung der Volksliedtraditionen seines Heimatdorfes mit dem Titel ,,Meister der Volkskunst” ausgezeichnet. Seine Instrumente baut er selbst und verfertigt auch für Andere viele Zithern. DAS VOLKSENSEMBLE VON PÜSPÖKLADÁNY befasst sich vor allem mit den folkloristischen Überlieferungen der Gegende Hortobdgy und Sarret. Einen grossen Teil der Volkslieder sammelte der Leiter des Ensembles selbst. Die Kapelle arbeitet mit einer Gruppe von Volkssänger zusammen. Der Kapelle schliesst sich ein Spieler an, der auf einem Baumblatt preift und ein zweiter, der den Rhythmus auf einem „Michtopfdudelsack” angibt.

DIE ZITHERKAPELLE VON KISKUNFELEGYHÄZA vertritt in der Reihe unserer Interpreten die junge Generation. Das Ensemble wurde 1967 gegründet und seither trat es sehr oft in den verschiedensten Gegenden Ungarns auf. Der Leiter der Kapelle ist Zugleich Solosänger des Ensembles, selbst Volksliedsammler. Das Ensemble spielt und singt vor allem die von ihm in der Gegend von Kiskunfelegyhäza aufgezeichneten Volkslieder. Es trat in den letzten Jahren regelmässig im Ungarischen Rundfunk und im Rahmen verschiedener Fernsehveranstaltungen auf. Auch ein Film wurde mit ihnen gedreht. DIE „NAGVKUN” (GROSSKUMANISCHE) ZITHERKAPELLE VON KISÚJSZÁLLÁS lässt die Volkslieder der „Nagykunság” (Grosskumanien — eine Gegend Ungarns) ertönen. Der Leiter des Ensembles: Zsigmond Tuka ist zugleich Solist, Sänger und Instrumentenmacher der Gesellschaft. Die Kapelle wurde 1970 gegründet und seither durch ein weiteres Instrument (,,kö-csögduda” — der rhythmusangebende „Milch-topfdudelsack”) ergänzt.

IMRE MAGDA, der Zitherspieler aus der Ortschaft Röszke zeigt das Zitherspiel Südungarns. Die Behandlung, Handhabung des Instrumentes hat er selbst ausgestaltet, wobei er die verzie^ rende und variierende Spielweise der Zigeuner anwendete.

DIE ZITHERKAPELLE VON SÄNDORFALVA Sändor Budai der Leiter des Ensembles ist zu­gleich der Instrumentenbauer der Kapelle. Für sein Instrumentalspiel wurde auch er mit dem Titel des „Meisters der Volkskunst” ausgezeich­net. Auf dem Repertoire der Kapelle stehen voi allem selbst gesammelte Volkslieder. Von der hier hörbaren Kapellen sind die Spieler vor Sändorfalva am meisten bestrebt, einen orchester­ähnlichen Klang zu erreichen. Sie Verwender Zithern vier verschiedener Grossen, wodurch das Unisonospiel (wenn auch in Oktavparallelen] wie vierstimmig klingt.

Jänos Halkovics

МУЗЫКА НА ЦИТРЕ В ВЕНГРИИ Принимают участие: Хор женщин из Тисакечке и оркестр на цитрах, солисты: Дьёрдьне _ Деметер и Иштван Зобоки (А. 1—2), Йожеф Саско, мастер народногс искусства, цитра (А. 3—4), Шарретский народный ансамбль, солисты: Га бор Тёрё, Дьёрдьи Диенеш,. Йожеф Лашкаи, Шандор Надь (А. 5—6). Оркестр не цитрах из Кишкунфеледьхаэа, (Б. 1—2), Надькун из Кишуйсаллаша, вокальное соло и цитра: Жигмонд Тука (Б. 3—5) Имре Магда (цитра), (Б. в), Оркестр не цитрах из Шандорфалва (Б. 7—8)

Назначение первой грампластинки, содержа щей венгерскую музыку для цитры, заключает ся в том, чтобы заставить эваучать на этос наиболее популярном народном инструменте зажигательные, любимые всеми народные песни.

Этот простой народный инструмент игра/ значительную роль во время развлечение провинциальной публики в конце прошлого в начале нынешнего века. За свою популярность цитра должна быт) благодарна тому, что создание этого инстру мента не отличается трудностью и игре н< нем может обучиться каждый и довольнс быстро, даже не имея музыкального образе вания.

Звучание цитры заменяет звучание целогс оркестра, поскольку наряду с ведением мело дни побочные струны также поддерживаю! ритм, что создавало в свое время приятно* настроение для танцев.

Инструмент не нуждается в специально напи санных для него пьесах. На этом инструмент* исполнялось все, что считалось раныш модным.

В наши дни в Венгрии цитра вновь пережи вает свое „возрождение”. Лет 10—15 том] назад Венгерское радио записало игру наи более лучших исполнителей и оркестров I передавало эти программы. Наша пластинк< отражает игру пяти наиболее известных I Венгрии оркестров и двух солистов. ОРКЕСТР ИЗ ТИСАКЕЧКЕ был создан в 1971 году, а с 1972 года он выступает вместе < ЖЕНСКИМ ХОРОМ. Все члены оркестр< уже в довольно пожилом возрасте, игре ж цитре они обучались еще в детстве. Инстру менты изготовлены одним из членов оркестра Оркестр выступал в многочисленных концер тах в Венгрии, большой успех имел в Юго славии.

ЙОЖЕФ САСКО, 68-летний исполнитель ж цитре, с 4-летнего возраста знаком с инстру ментом. В 1960 году он получил звание народ ного артиста за великолепную игру на цитр< и за сохранение традиций народной песни I своей деревне. Свои инструменты он делае сам, много цитр было узготовлено им и дл других исполнителей.

ШАРРЕТСКИИ НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ И: ПЮШТ1ЁКЛАДАНИ ставит своей задаче! прежде всего созранение и показ традицш народной песни в Хортобади и Шаррете Оркестр выступает вместе с вокальной труп пой. Песни в большей своей части собрань руководителем ансамбля. К оркестру примы кают два музыканта, один играет на Лист Березы, другой на волынке в форме кувшина ОРКЕСТР ИЗ КИШКУНФЕЛЕДЬХАЗА, еп члены представлены на нашей пластина молодыми исполнителями. Оркестр был соэ дан в 1967 году и с тех пор выступал во мно гих областях страны. Руководитель оркестр* одновременно является и его СОЛ ИСТОМ-ПЕВЦОМ очень много песен было собрано I районе Кишкунфеледьхаза, оркестр исполняв прежде всего эти песни. Оркестр — по столнный участник мероприятий Венгерской радио и телевидения, выступал ужей в фильме ОРКЕСТР „НАДЬКУН” ИЗ КИШУЙСАЛЛА ША исполняет песни Надькуншага. Руково дитель оркестра — Жигмонд Тука, солис оркестра, певец и создатель многих инстру ментов. Оркестр был образован в 1970 году дополнен волынкой в форме кувшина поддер живающей ритм.

ИМРЕ МАГДА, исполнитель из Рёске, показы вает игру на цитре южных районов Венгрии Ему присуща своя манера исполнения, нем ного заимствованная от орнаментирование и варьированной игры цыганских оркестров ОРКЕСТР ИЗ ШАНДОРФАЛВИ. Руководител оркестра — Шандор Будаи, он же делае инструменты оркестра. За свою деятельност он получил звание народного артиста. Это оркестр исполняет прежде всего песни, собран ные членами оркестра. Среди коллективе! записанных на нашей пластинке оркестр и Шандорфалви наиболее стремится к оркестре вому звучанию. Он использует четыре цитр* разного размера, таким образом унисон даж при параллельных октавах представляете четырьмя партиями. Оркестр из Шандор фалви наиболее популярный оркестр с цитре ми.

Янош Халкови ‘

playlist

A.
1. Kisterenyén húzzák a hat órát — De szeretnék az erdőbe fa lenni — Rozmaringnak
csak az a szokása — Szagos a rozmaring
2. Kék ibolya búra hajt ja a fejét—Esteledik a faluba, haza kéne menni — De szeretnék
hajnalcsillag lenni — Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak
Tiszakécskei Menyecskekórus és Citerazenekar, vezető: Kovács Gézáné
Szólót énekel Demeter Györgyné, Zoboki István (2) Kórus (1—2)
Young Wife’s Chorus and Zither Orchestra of Tiszakécske, leader: Mrs. Kovács
Soloists: Mrs. Demeter, István Zoboki (2) Chorus (1—2).
3. Nem akar a vezérürüm legelni — Esik eső, nagy sár van a faluban
4. Búza, búza, de szép tábla búza — Harangoznak a toronyban — Peng a kasza,
cseng a kasza
Szaszkó József, a Népművészet mestere, Túra (citera) József Szaszkó master of folkart from Túra (zither)
5. Ha felülök a fekete halomra — Sokszor mondtam, jaj, jaj, jaj — Debrecennek van
egy vize — Három házban hat kemence — Uccu vászon tarisznya
6. Este van már, nyolcat ütött az óra—Jaj de szépen esik az eső— Dalos kis pacsirta
nagyfenn száll a levegőben — Tizenhárom fodor van a szoknyámon
Sárréti Népi együttes (Püspökladány), vezető: Bencze Lászlóné
Szólót énekel: Törő Gábor, Dienes Györgyi (5), Laskai József, Nagy Sándor (6),
Kórus (5—6)
Főik Ensemble of Sárrét (Püspökladány), leader: Mrs. Bencze
Soloists: Gábor Törő, Györgyi Dienes (5), József Laskai, Sándor Nagy (6), Chorus
(5-6)

B.
1. Félegyházi ucca ligetes — Nem ér hátul selyemfcendőt megkötni — Félegyházi
torony, de magas a teteje
2. Tiszapartján mandulafa virágzik — Kiöntött a Tisza partjára — Kiöntött a Tisza
vize — Zöld erdőben a száraz ágon
Kiskunfélegyházi Citerazenekar, vezető: Nagy Jánosné Zither Orchestra of Kiskunfélegyháza, leader: Mrs. Nagy
3. Sej barna legény, ha tudtad, hogy nem szeretsz — Tiszapartján elaludtam —
Megérik a szőlő nemsokára — Kisújszállás körül van ibolyával
4. Nagykunsági hármashatár — Zöld búzában szedeget a.vadgalamb — Mezőtúri
Dobogó kanális
5. Házunk előtt egy rózsafa—Babám háza előtt van egy magas nyárfa—Halljá¬
tok-e túrkevei lányok!
Kisújszállási ,,Nagykun” Citerazenekar, vezető: Tuka Zsigmond Szólóének és citera: Tuka Zsigmond (4) Zifher Orchestra of Kisújszállás, leader: Zsigmond Tuka Soloist: Zsigmond Tuka (song and zither, 4)
6. Amott legel, amott legel — Ucca, ucca, Gagybátori ucca — Cukros zabot adtam
a lovamnak
Magda Imre, szólócitera (Röszke) Imre Magda (zither)
7. Három levele van az eperfának — Esik eső, szép csendesen csöpörög — Kutya-
kaparási csárda
8. Felültem a kemencére — Sej, tiszta búzát szedeget a vadgalamb — Tisza partján
nem jó lefeküdni
Sándorfalvi Citerazenekar, vezető: Budai Sándor, a Népművészet mestere Zither Orchestra of Sándorfalva, leader: Sándor Budai
Zenei rendező — Musical producer: Dóra Antal

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Hungarian Zither Music / Magyarországi Citeramuzsika”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *