Händel – Concertele nr. 1, 3 și 13 pentru orgă și orchestră

Disc Vinil » Händel – Concertele nr. 1, 3 și 13 pentru orgă și orchestră

Händel – Concertele nr. 1, 3 și 13 pentru orgă și orchestră

Componenţă:
solistă: ILSE MARIA REICH - orgă
Categorie (gen):
muzică simfonică (clasică)
Orchestra(e):
Orchestra de cameră a Filarmonicii din Oradea
Dirijor:
Ervin Acél
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1986
Cod casa de discuri:
ST-ECE 02893
Ţara:
Romania
Producător(i):
Înregistrare realizată la Biserica Sfânta Margareta, Mediaș
Redactor(i) muzical(i):
Adriana Dan
Maestru(i) de sunet:
Cornelia Andreescu
Asistenţa tehnică:
Orgel-Mediasch: Disposition Hauptwerk Koppeln Positiv Bordun 16' Po/Hw Coppel 8' Principal 8' Hw/Ped. Flöte 4' Spitzflöte 8' Po/Ped. Fugara 4' Gamba 8' Octav 2' Octav 4' Ambltus Sedecima 1' Spitzflöte 4' Manual: C — c3 Mixtur 3 fach Quinte 2 2/3' Pedal: C — c Regal 8' Super Octav 2' Tremulant Waldflöte 2' Quinte 1 1/3' Mixtur 5 fach; Pedal Mixtur 5 fach Subbaß 16' Violonbaß 16' OctavbaB 8' Cello 8' OctavbaB 4' Posaune 8
Grafica:
Ana Golici
Tiparul:
Electrecord

100 lei

1 în stoc

Descriere

Măreția muzicii lui Händel se adeverește în cele mai diferite lucrări ale maestrului. Spiritul și stilul acestui exponent al artei culminant baroce consacră lucrări distincte ca gen și problematică muzicală, unind și pe cele aparent mult îndepărtate.

Universalitatea artei lui Händel rezidă într-o modernitate pronunțată, cultivată la scara unei opere de autor cu totul ieșită din comun. Natura concertantă a acestei arte este pretutindeni evidentă, dimensionînd desfășurări scenice, oratoriale, orchestrale și camerale. Forma de ansamblu a operei de artă se arcuiește și se împlinește In acest sens.

Trăsături caracteristice de acest ordin definesc astfel și ciclurile de mișcări de specificitatea sonatei pluripartite și a tipului händelian de concerto grosso, în aria cărora se înscriu de regulă și concertele pentru orgă.

Constelația ternelor muzicale evidențiază o seamă de individualizări pe planurile expresiei și construcției compoziționale. Ceea ce predomină ține de o viziune formată, larg cuprinzătoare, împlinită. Dar nervul scriiturii și anvergura gesturilor compoziționale păstrează în trecerea timpului o veridică robustețe, mărturisind vîna și forța muzicianului înzestrat cu o indestructibilă conștiință a identității de sine.

Dinamica înnoirii în sunet și în substanță motivică transpare atît în rîndul compozițiilor originale cît și în cel al variantelor de adaptare, al concertelor re¬zultate din combinarea și transcrierea unor părți extrase din incinta altor ci¬cluri, mutate dintr-un gen în altul fără schimbări esențiale. Dincolo de convenții și mai presus de elemente conjuncturale se învederează ingeniozitatea și spontaneitatea inventatorului de forme, a creatorului de stil.

Frumusețea desfășurărilor sonore respiră prospețime, asigurînd țesăturii polifone o anumită elasticitate în masivitate. Concertele pentru orgă și orchestră excelează prin mobilitatea și vigoarea discursului muzical, prin noblețea expre¬siei, a încărcăturii de sentiment. Simțul formei și al măsurii, al sobrietății în strălucire și al calmului în clocotul acțiunii muzicale, accentuează calitățile fundamentale. Și tocmai datorită acestor virtuți, lucrările întruchipează caracteristi¬cile stilului galant, sensibil, adică lumesc în accepțiunea epocii

Polifonia händeliană se deschide omofoniei, arcuirii generoase a cîntului acompaniat, căutînd în concret spațiile dialogurilor însuflețite. Diferențierea momentelor solistice ca și a celor orchestrale, evidențiază preferința autorului pentru urmărirea atentă a evoluțiilor multistratificate, paralele adesea și variat subcompartimentate, favorabile înlănțuirii unor fragmente in cicluri virtual deschise și intercomunicante. Odată mai mult, în chip suveran, încîntător. Händel demonstrează aici armonia feluritului, propulsată cu grație, cu fastul certitudinii izvorîtă dintr-o experiență prodigioasă.

Însemnele unei arte diversificată în propria ei unitate, variabilă și extensibilă în limite obiective, focalizează prin urmare atenția auditoriului de astăzi. Demersul îndeamnă la comparații reperînd calea parcursă de sistematicianul Händel, concluziv statornicită în anul 1734 prin colecția de Concerti grossi opus 3. La acest orizont se profilează și concertele pentru orgă reunite pe acest disc.

 

Die Größe der Händeischen Musik äußert sich In den verschiedenste n Werken des Meisters. Geist und Stil dieses Exponenten des Hochbarocks prägt gattungsmäßig und problematisch unterschiedliche Werke, indem er scheinbar weit Entferntes organisch vereinigt. Die Universalität der Kunst Handels beruht in ihrer ausgeprägten Modernität, die im Lebenswerk des Meisters immer wieder zutage tritt. Die konzertante Natur seiner Musik ist allüberall feststellbar/sowohl in seinen szenischen Werken, Oratorien, Orchester-und ” Kammermusik. Auf diese Weise erfüllt sich die Ensembleform des Kunstwerkes. Derartige charakteristische Züge definieren auch die Zyklen von mehrsitzigen Sonaten und Concerti grossi Händeischen Typs; zu dieser Sphäre gehören auch seine Orgelkonzerte.

Die Konstellation der musikalischen Themen heben das Prinzip der Individualisierung sowohl auf expressiver als auf kompositorischer Ebene hervor. Allesbeherrschend ist jedoch die erfüllte, breitgefächerte Gesamtschau. Die Dynamik seiner Handschrift und Großartigkeit seiner kompositorischen Gestik bewahren auch im Verlaufe der Zeit glaubhaft ihre Robustheit und zeugen für das Temperament und die Stärke dieses von einem unverwüstlichen Selbstbewußtsein erfüllten Künstlers.

Die Dynamik der Erneuerungen im Bereich des Klanges und der motivischen Substanz ausert sich sowohl in seinen originalen Kompositionen als auch in den adaptierten Varianten, in den Konzerten die aus der Kombination und Transskription von Sätzen resultieren, die anderen Zyklen entnommen und aus einer in die andere Gattung, ohne wesentliche Änderungen versetzt wurden. Jenseits aller Konventionen und konjunkturbedingten Erwägungen wird die Erfindungskraft und Spontaneität dieses Schöpfers neuer Formen und Stile deutlich.

Die Schönheit des musikalischen Ablaufs atmet Frische und verleiht dem polyphonen Netzwerk, bei aller Massivität, eine gewisse Elastizität. Die Konzerte für Orgel und Orchester zeichnen sich durch die Prägnanz des musikalischen Ablaufes, Noblesse des Ausdrucks und expressive Aufladung aus. Der Sinn für Maß und Form, die Strenge bei allem Glanz und die Ruhe im Wirbel der musikalischen Aktion, sind dazu angetan seine fundamentalen Qualitäten zu akzentuieren. Dank dieser Tugenden verkörpern seine Werke alle Eigenschaften des galanten Stils, seine Sensibilität, also einer Weltzugewandtheit im Sinne seiner Zeit.
Die handelsche Polyphonie öffnet sich der Homophonie, den großartigen Bogen des begleiteten Stils; sie ist auf einer ständigen Suche nach dem beseelten Dialog. Die Differenzierung der solistischen wie auch orchestralen Momente weisen auf die Vorliebe des Komponisten für vielschichtige Entwick¬lungen hin, die häufig paralell oder variational untergeteilt sich günstig für die Verkettung von Fragmenten zu offenen oder kommunizierenden Zyklen erweisen. Wieder einmal mehr demonstriert Händel suverän und überzeugend die Harmonie von Antinomien. Er meistert sie mit Eleganz und Pracht, getragen von der Sicherheit einer fruchtbaren Erfahrung.

Das Signum seiner Kunst, vielfältig in ihrer Einheitlichkeit, variabel und extensiv in ihren objektiv gegebenen Grenzen, zieht die Aufmerksamkeit des heutigen Hörers auf sich. Dieses Unternehmen regt zu Verleichen an, spürt dem zurückgelegten Weg des Systematikers Händel nach, der im Jahre 1734 in der Sammlung der Concerti grossi op. 3 sich klärt. Von dieser Ebene aus müßen auch die Orgelkonzerte dieser Schallplatte beurteilt werden.

WILHELM GEORG BERGER

Deutsche Übersetzung: KLAUS KESSLER

Născută la Sibiu, fise Măria Reich este absolventa Școlii de organiști din acest oraș transilvan, bogat în tradiții muzicale. A urmat apoi cursuri de specia¬lizare cu Jiri Reinberger (Praga) și Gibert Schneider (Essen), încheindu-și stu¬diile de perfecționare artistică la „Hochschule fur Musik und Theater” din Han-nqver, sub îndrumarea lui Ulrich Bremsteller.

Incepînd din anul 1973, lise Măria Reich a întreprins numeroase turnee de concerte în: R.F.G., R.D.G., R.S.C., U.R.S.S., Olanda, Danemarca, Berlinul Oc¬cidental, Austria, Jugoslavîa, Danemarca, Berlinul Occidental, R.P.U., Austria, .iugoslavia, Norvegia, oarticipînd de asemenea la- .Internationale Orgelwochen Westfalen und Lippe”, „Internationale Orgelwocne Dusseldorr, „Bacn- ‘• fest 76″, „Bad Herslelder Festspietkonzerte” R.F. Germania. „Internationaler Orgeiiesnvai uiomouc” R.S.C., „Internationale urgelkonzerte” la Hamburg și Bremen R.F.G., „Internationaler Orgelfestival Soro,—Danemarca, Festivalul „Clbinium” – Sibiu, Festivalul „George Enescu” – București.

Ilse Maria Reich was born in Sibiu and graduated from the Organ School in that Transylvanian city rieh in musical traditions. She subsequently attended the master classes taught by Jifi Reinberger in Prague and Gibert Schneider in Essen, to complete her education at the Hochschule für Musik und Theater in Hannover, under Ulrich Bremsteller.

Beginning in 1973, Ilse Maria Reich made numerous concert tours of West Germany, the GDR, Czechoslovakia, the USSR, the Netherlands, Denmark, West Berlin, Hungary, Austria, Yugoslavia and Norway, and appeared at the Internationale Orgelwochen Westfalen und Lippe and Internationale Orgelwoche Düsseldorf (West Germany), Bachfest ’76 (West Berlin), Bad Hersfelder Festsplelkonzerle (West Germany), Internationaler Orgelfesttval Olomouc (Czechoslovakia), Internationale Orgelkonzerte in Hamburg and Bremen (West Germany), Internationaler Orgelfestival Sorö (Denmark), Cibinium Festival in Sibiu and George Enescu Festival in Bucharest

English Version MAGDA MORAIT

playlist

1. CONCERT PENTRU ORGĂ Șl ORCHESTRĂ ÎN SOL MINOR, OP. 4. NR. 1
Larghetto e staccato — Allegro — Adagio – Andante

2. CONCERT PENTRU ORGĂ Șl ORCHESTRĂ ÎN SOL MINOR, OP. 4. NR. 3
Adagio — Allegro — Adagio – Gavotte. Allegro

3. CONCERT PENTRU ORGĂ Șl ORCHESTRĂ ÎN FA MAJOR, NR. 13
Larghetto — Allegro — Larghetto — Allegro

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Händel – Concertele nr. 1, 3 și 13 pentru orgă și orchestră”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *