Ludwig Van Beethoven – Lucrările pentru pian la patru mîini

Disc Vinil » Ludwig Van Beethoven – Lucrările pentru pian la patru mîini

Ludwig Van Beethoven – Lucrările pentru pian la patru mîini

Componenţă:
la pian: Corneliu Rădulescu, Suzana Szöreny (la nr. 2, cu concursul sopranei Paulina Stavrache)
Categorie (gen):
muzică simfonică (clasică)
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1983
Cod casa de discuri:
ST-ECE 02250
Ţara:
Romania
Producător(i):
Înregistrări Radio
Redactor(i) muzical(i):
Rozalia Benedek-Popovici
Transpunere pe disc:
Adriana Velincov-Dan
Grafica:
Ana Golici
Tiparul:
I.P. Sibiu

120 lei

1 în stoc

Descriere

Cuprinzînd o literatură muzicală pe cît de diversă, pe atît de valoroasă, muzica pentru pian la patru mîini — respectiv pentru două piane — a fost dintotdeauna îndră¬gită atît de profesioniști cît și de cercurile largi de ama¬tori. Fără îndoială că la apariția — demult, încă din seco¬lele trecute — a acestui gen de muzică a stat la bază ne¬voia de a avea la îndemînă și de a o cînta — fie chiar și în mediul familial — muzica aparținînd altor genuri, în¬deosebi a celui simfonic. Așa se explică nenumăratele trans-scripții, unele dintre ele aparținînd compozitorilor înșiși. De-a lungul timpului, pornind sau nu de la această nece¬sitate și practică, începînd cu Bach și continuînd pînă în zilele noastre, numeroși au fost compozitorii care au cău¬tat să îmbogățească resursele expresive ale pianului. Re¬zultatul, o bogată literatură originală.

Perfecționarea tehnicii electro-acustice avea să ducă, mult timp, la pierderea acelei deprinderi de a ne „așeza în mod desuet în doi în fața unui pian” — cum spunea Alfred Cortot. După ce, însă, urechea omului contemporan s-a desfătat îndeajuns cu amploarea orchestrei simfonice adusă de mijloacele tehnice moderne din sala de concert în intimitatea de acasă, melomanul — măcar din nevoia de variație — a redescoperit splendida muzică pentru pian la patru mîini. Departe de a fi cunoscută îndeajuns ea este gustată și dorită pe măsura valorilor pe care această vastă literatură le cuprinde. Iată de ce orice contact cu ea este salutar. Deci și prin mijlocirea discului — cum este cel de față.

Pianiștii SUZANA SZORENY și CORNELIU RĂDULESCU au consacrat o bună parte din activitatea lor inter¬pretativă valorificării, în concerte și recitaluri speciale, a muzicii pentru pian la patru mîini. Abordînd literatura la care ne referim — în integrale, urmărind viziunea de ansamblu asupra acestui domeniu din creația unui compozitor, sau adresîndu-se unor lucrări aparținînd mai multor autori, de stiluri diferite, deci – SUZANA SZORENY și CORNELIU RĂDULESCU au semnat adevărate acte de cultură.

SUZANA SZORENY a făcut studii strălucite la Con¬servatorul „Ciprian Porumbescu” din București, instituție la care este, încă de la absolvire, cadru didactic — în prezent conferențiar. A depus o intensă activitate solistică, în sălile de concert, la Radioteleviziune, realizînd și o serie de discuri la „Electrecord”. în activitatea sa, practica¬rea muzicii de cameră ocupă un loc însemnat. A participat la Concursuri internaționale la Geneva, Toulouse, Praga, Moscova, Varșovia, Budapesta, Berlin, București. A apă¬rut ca pianistă alături de mari cîntăreți într-o serie în¬treagă de recitaluri de lied. SUZANA SZORENY a efec¬tuat turnee în Franța, Elveția, Polonia, R. D. Germană, Bulgaria, Ungaria, U.R.S.S.

CORNELIU RĂDULESCU este, de asemenea, absol¬vent al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” unde a funcționat, mai înainte, ca pianist la clasa de operă, ocupînd — în 1968 — postul de asistent la clasa de pian, tot la Con¬servatorul bucureștean. Ca solist, a susținut, la rîndul său, numeroase concerte, a realizat înregistrări pentru Radio-televiziunea română. Are o frumoasă activitate în reci¬taluri și în cadrul a diverse formații camerale. CORNELIU RĂDULESCU este și un apreciat muzicolog; cele peste 150 de conferințe la Televiziunea română sau ca invitat la concertele educative pentru tineret organizate de Radio¬televiziune, Filarmonica „George Enescu” sau Conserva¬torul „Ciprian Porumbescu” îl situează printre artiștii cei mai prezenți în calitate de comentator de muzică.

SUZANA SZORENY și CORNELIU RĂDULESCU au constituit, încă din 1972, un duo pianistic deosebit de activ, îmbogățind conținutul programelor stagiunilor mu¬zicale cu valoroasa literatură pentru pian la patru mîini și cea pentru două piane, apărînd cu regularitate în viața muzicală cu recitaluri integrale cît și cu participări la di¬verse recitaluri colective.

Discul d e față materializează prin lucrările gravate unul din capitolele cele mai interesante din repertoriul duo-ului SUZANA SZORENY și CORNELIU RĂDULESCU -Integrala lucrărilor pentru pian la patru mîini de Ludwig van Beethoven, oferită în public într-un concert susținut sub egida Filarmonicii „George Enescu” în 1977, în cadrul manifestărilor prilejuite de comemorarea a 150 de ani de la moartea Titanului.

Această latură a operei beethoveniene cu toate că nu atinge complexitatea și monumentalitatea literaturii sale pentru pian solo, excepție făcînd Marea Fugă op. 134, se integrează armonios în tot ceea ce definește ansamblul creației sale pianistice.

La vremea cînd Beethoven a creat opusurile gravate pe acest disc, muzica pentru pian la patru mîini era foarte la modă. Parcurgînd Integrala se poate constata că autorul — cu excepția Sonatei op. 6 și a celor Trei Marșuri op. 45 — s-a oprit mai mult asupra temei cu variațiuni și a formelor polifonice.

Sonata, op. 6, este o lucrare de tinerețe cu certe influențe mozartiene.

Cele Șase variațiuni pe tema unui cintec, în Re major (poetul pe versuri le cărui a f ost scris cîntecul fiind Goethe), are un deosebit farmec. în cele Trei marșuri, op. 45, Beethoven adoptă un gen extrem de îndrăgit la vremea sa dar, nonconformist, trece dincolo de tiparele și rețetele acestuia, prin fantezia cu care se lansează în elaborarea partiturii.

Variațiunile pe o temă de Waldstein, în Do major, do¬vedesc aceeași fantezie în modul în care compozitorul gă¬sește neașteptate formule de diversificare a unui material tematic simplu. O notă de inedit aduc pasajele cadențiale din această lucrare.

Proiectul de a scrie o mare lucrare pentru pian la patru mîini — proiect cu o lungă perioadă de gestație — s-a materializat în Marea Fugă, op. 134. Manifest suprem al gîndirii polifonice beethoveniene, Marii Fugi din Cvartetul de coarde op. 133, cu ciudatul ei destin care prin dislocare din contextul Cvartetului a riscat multă vreme necunoașterea de către public, i-a fost înlesnit accesul către acesta printr-o transcripție făcută de însuși Beethoven. Este ultima oară cînd compozitorul abordează genul — și aceasta de pe culmile împlinirii sale creatoare.

THEODOR DRĂGULESCU

The complete recording of Beethoven’s four hands piano pieces — issued on this disc — includes the Sonata in D major op. 6, Three Marches op. 45, the Variations on a Theme byWaldstein in C major, Six Variations on the Theme of a Song on Verse fay Goethe in D major and the Grand Fugue op. 134. The performers are Suzana Szoreny and Corneliu Radulescu, a piano duo established as early as 1972, with an intense activity along the music seasons, cultivating the valuable literature for two pianos and one piano at four hands.

Both artists teach piano at the „Ciprian Porumbescu” Conservatory in Bucharest. At the same time, Suzana Szoreny pursues her own career as a chamber music pianist, participating at several international competitions, accom¬panying great singers and touring abroad, in France, Switzer¬land, Poland, Hungary, Bulgaria, German Democratic Republic and the Soviet Union. Corneliu Radulescu asser¬ted himself also as a piano soloist, as well as an apprecia¬ted musicologist, especially as a lecturer at educational concerts for the youth. Their performing of the complete cyclus of four hands piano pieces by Beethoven has taken place for the first time in a public recital organized in Bucharest, on the occasion of the 150-th commemoration of Beethoven’s death, in 1977.

playlist

1. SONATA ÎN RE MAJOR, OP. 6
Allegro molto-Rondo. Moderato

2. ȘASE VARIAȚIUNI PE TEMA UNUI CÎNTEC, PE VERSURI DE GOETHE, ÎN RE MAJOR

3. TREI MARȘURI, OP. 45
a. Nr. 1 în Do major: Allegro, ma non troppo-Trio
b. Nr. 2 în Mi bemol major: Vivace-Trio
c. Nr. 3 în Re major: Vivace — Trio

4. VARIAȚIUNI PE O TEMĂ DE WALDSTEIN, ÎN DO MAJOR

5. MAREA FUGĂ ÎN SI BEMOL MAJOR, OP. 134

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Ludwig Van Beethoven – Lucrările pentru pian la patru mîini”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *