Tineri laureaţi la concursuri internaţionale

Disc Vinil » Tineri laureaţi la concursuri internaţionale

Tineri laureaţi la concursuri internaţionale

Artist (grup, formaţie etc.):
tineri laureaţi la concursuri internaţionale
Componenţă:
la pian - VALERIU ROGACEV (1), CRISTINA TOMESCU (3), LUIZA MARIA BOTEZ (5), DIANA SPÎNU (6). VIORELA CIUCUR (8); la vioară: SIMONA MOISE (2), MIRELA TOMESCU (4), ANCA ŞAIN (7)
Categorie (gen):
muzică simfonică (clasică)
Orchestra(e):
acompaniază la pian ADRIAN TOMESCU (2, 7), CARMEN MANEA (4)
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1984
Cod casa de discuri:
ST-ECE 02332, N.I.I 433/1977
Ţara:
România, exporter ARTEXIM Bucharest
Producător(i):
înregistrări realizate în anii 1983-1984
Redactor(i) muzical(i):
Adriana Velincov-Dan
Maestru(i) de sunet:
Vladimir Plopeanu, Mircea Dordoi
Grafica:
Casia Csehi Păpuşoi
Tiparul:
I.P. Filaret

125 lei

2 în stoc

Descriere

Discul pe care-l avem în faţă este, în mod cert, rodul unei fructuoase iniţiative lansate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, iniţiativă preluată şi con­cretizată de Casa de Discuri „Electrecord” privind valori­ficarea realizărilor interpretative ale tinerelor talente eta­late în anii din urmă, în importante competiţii naţionale şi internaţionale. Indiscutabil, asemenea emisiuni disco-grafice au mai fost realizate pînă în prezent; dar, pentru prima oară, nivelul – dacă ne putem exprima astfel – de tinereţe al interpreţilor atinge limita vîrstelor gimna­ziale şi şcolare.

 

Cei opt interpreţi prezenţi pe discul de faţă – cu toţii elevi ai Liceului de Artă ,,George Enescu” din Bucu­reşti — reprezintă, în mod cert, un eşantion în importantă măsură reprezentativ al valorilor muzicale pe care le întrezărim în rîndurile celei mai tinere generaţii de inter­preţi de la noi. Nivelul profesionalismului muzical, relevat şi în imprimările de faţă, probează nivelul strădaniilor ce se depun în cadrul şcolii noastre interpretative, probează rezultatele pe cît de fructuoase pe atît de spectaculoase, etalate în prestigioase competiţii naţionale şi internaţio­nale. In această perspectivă se poate, cred, afirma faptul că actul muzical interpretativ exercită funcţia unui veri­tabil act de patriotică angajare a tinerelor generaţii de muzicieni.

 

S-a vorbit mult şi s-a scris la fel de mult – în anii din urmă – despre calitatea, despre semnificaţia, despre numărul impresionant de mare al valorilor muzicale ce au rodit în ultimele două decenii, despre faptul că Româ­nia poate fi apreciată, în context internaţional, drept o veritabilă putere muzicală, In mod cert, actualele gene­raţii de tineri muzicieni constituie un adevărat tezaur artistic naţional de inestimabilă valoare pe care sîntem chemaţi să-l creştem, să-l ocrotim,’ să-l valorificăm în viaţa de concert. Să rememorăm — în această privinţă — eforturile salutare depuse în acest sens de Colegiul Criti­cilor Muzicali de pe lîngă Asociaţia Oamenilor de Teatru şi Muzică (A.T.M.) în colaborare cu Radioteleviziunea Ro­mână, de către filarmonicile din ţară, de către Ansamblul Artistic al U.T.C., de Casa de discuri „Electrecord”, orga­nisme care sprijină în mod consecvent afirmarea tinerelor talente muzicale.

 

Cum menţionam mai înainte, prezenţele pianistice şi violonistice ale acestui disc reprezintă doar o modestă parte a numărului mare de laureaţi premiaţi, în anii din urma, în competiţii şcolare în ţară şi peste hotare ; cu toţii au fost distinşi în cadrul Festivalului Naţional ,,Cîn-tarea României”, la Concursul tinerilor interpreţi din li­ceele de artă sau la Concursul ,,C. Porumbescu” de la Suceava ; în plus, cu toţii poartă tresele unor competiţii dedicate celor mai tineri interpreţi, concursuri ce au avut loc în Italia şi Cehoslovacia : Valeriu Rogacev laureat în 1982 cu premiul IV Senigallia şi premiul l absolut la Catanzaro (1983), Simona Moise laureată cu premiul l atît la concursul Jaroslav Kocian (1980) cît şi la cel de la Stresa (1983), Mirela Tomescu laureată cu premiul II la acelaşi concurs (1983), Luisa Măria Botez laureată cu premiul l absolut tot \a Stresa (1983), Spînu Diana – lau­reată cu premiul l la Stresa (1983) şi premiul IV la Albenia (1983), Anca Şain laureată cu premiul III în Ceho­slovacia 1983 şi premiul l la Stresa (1983), Viorela Ciucur laureată cu premiul l la acelaşi concurs în 1983.

Dumitru Avakian

 

This album is the outcome of a fruitful initiative   launched   by the Council of Socialist Culture and Education and materialized by Electrecord record company— of showcasing the performing feats of gifted youths who have distinguished themselves at major national and international competitions in recent years. It is true, such discs have been released before, but   this   is   the first time   that the interpreters are   not above   gymnasium
or even elementary school age.

The eight instrumentalists appearing on this record all of them pupils of the George Enescu Art High School in Bucharest — are unquestionably an illustrative sample of the oustanding assets to be found among the youngest generation of musicians in this country. Their high pro-fessionalism, also reflected by the present recordings, demonstrates the endeavours of our performing school and its rewarding, as well as spectacular, results displayed at prestigious naţional and internaţional competitions. From this point of view, we may affirm that the perform­ing act is a genuine act of patriotic commitment of the young generations of instrumentalists.

A lot has been said and written in the past several years about the quality and significance of the impressively large number of valuable musicians that have emerged in the last two decades, about the fact that Romania can be considered a true musical force in the world. The rising generations of performers are certainly a national artistic treasure of inestimable worth which we are called upon to develop, protect and give concert exposure. Mention should be made of the salutary efforts made in this respect by the College of Music Critics within the Association of Theatrical Artists and Musicians (ATM) jointly with the Romanian Radiotelevision, by the Philharmonics throughout the country, by the UCY Artistic Ensemble and Electrecord company — bodies which consistently support the assertion of young musical talent.

The pianists and violonists on this album are just a few of the many performers who have been awarded prizes in school competitions at home and abroad in the last few years. All of them are laureates of the Song to Romania National Festival, of the Competition of Young Performers in Art High Schools, or of the Ciprian Porumbescu competition in Suceava. Moreover, they all were on the honours lists of the competitions for the youngest musicians which were staged in Italy and Czechoslovakia : Valeriu Rogacev — winner of the fourth prize at Senigallia in 1982 and of the first prize for excellence at Catanzaro in 1983 ; Simona Moise — first prize winner both of the Jaroslav Kocian (1980) and of the Stresa (1983) competitions ; Cristina Tomescu — winner of the first prize for excellence at Stresa (1983) ; Mirela Tomescu — awarded the second prize of the same competition (1983) ; Luisa Maria Botez – winner of the first prize for excellence at Stresa (1983), Diana Spînu — awarded the first crize at Stresa (1983) and the fourth prize at Albenia   (1983), Anca Şain   – third   prize laureate in Czechoslovakia in 1983 and first prize winner at Stresa (1983) ; Viorela   Ciucur –   awarded   the   first prize   at the same competition in 1983.

English version by Magda Marait

playlist

George Enescu
1. TOCCATA din Suita nr. 2 pentru pian. op. 10 (4’00”)
Karol Szymanowski
2. FÎNTINA ARETUZEI pentru vioară şi pian, op. 30 nr. 1 (6’45”)
Robert Schumann
3. ARABESQUE pentru pian, op. 18 (6’28”)
Pablo Sarasate
4. ZIGEUNERWEISEN pentru vioară şi pian, op. 20 (8’20”)
Franz Schubert
5. IMPROMPTU în La bemol major pentru pian (4’51”)
Serghei Rachmaninov
6. PRELUDIU în do diez minor, pentru pian, op. 3 nr. 2 (4’47”)
Pablo Sarasate
7. CAPRICE BASQUE pentru vioară şi pian, op. 24 (7’19”)
Remus Georgescu
8. TOCCATA pentru pian (4’20”)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Tineri laureaţi la concursuri internaţionale”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *