Li Mingqiang – Recital de pian (lucrări de compozitori chinezi)

Disc Vinil » Li Mingqiang – Recital de pian (lucrări de compozitori chinezi)

Li Mingqiang – Recital de pian (lucrări de compozitori chinezi)

Componenţă:
la pian: Li Mingqiang
Categorie (gen):
muzică simfonică (clasică)
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1983
Cod casa de discuri:
ST-ECE 02252
Ţara:
Romania
Producător(i):
Înregistrări realizate în sala de concerte a Radioteleviziunii Române în luna decembrie 1982. Pian STEINWAY & SONS D 454470
Muzica (aranjamente):
Regia muzicală: Mauriciu Kranzdorf
Redactor(i) muzical(i):
Adriana Velincov-Dan
Maestru(i) de sunet:
ing. Rodinel Popa
Asistenţa tehnică:
Foto: Mendrea
Grafica:
Nicolae Constantinescu-Spetler
Tiparul:
Electrecord

200 lei

1 în stoc

Descriere

Pianul a fost introdus în China pentru prima oară în secolul al XIX-lea. Înainte de Revoluția din 1911, cîțiva studenți chinezi au început să studieze în Japonia muzica occidentală. Alții au venit în Europa și în America. Educația muzicală profesionistă a fost inițiată prin anii ’20, iar în 1927 a fost înființată la Shanghai prima academie de muzică, Conservatorul Național care precede înființării, la Shanghai, a Conservatorului. Dar abia după Eliberare educația muzicală z luat un mare avînt. Discul de față reunește cîteva lucrări pentru pian scrise de patru compozitori chinezi, fiecare dintre ei reprezentînd diferite etape ale muzicii chineze pentru pian.

He Lu-Oing (născut în 1903), Directorul Conservatorului din Shanghai, este un compozitor din generația mai vîrstnică. Cele cinci piese ale sale pentru pian sînt primele de acest gen, lucrările rnr.i timpurii ale altor compozitori fiind pierdute. « Buffalo Boy’s Flute:> (« Flautul văcarului ») a obținut premiul întîi iar « Berceuse » («Cîntec de leagăn»)—un onorabil premiu al doilea la Concursul pentru cele mai bune lucrări de pian în ;til chinezesc, concurs prezidat de compozitorul rus A. Cerepnin în 1934. « Amintire » a fost scrisă și ea în aceeași vreme. « ^agatella» este o creație în două părți. « Soiree n a fost compusă pentru pian în 1934 și orchestrată (aranjată pentru orchestră) în 1949. Versiunea de față este un nou aranjament pe baza partiturii pentru orchestră, realizat de compozitor.

Wang Jian.-Chang (născut în 1933), profesor-asociat de compoziție a Conservatorul din Shanghai, este un reprezentant al tinerei generații. Excelent pianist el însuși, Wang Jian-Chong îmbină în mod fericit arta pianistică cu culoarea națională iar lucrările sale, cu o puternică individualitate, sînt foarte iubite fie pianiști. Dintre « Cîntecele populare Yunnan », <: Riddling »— «Ghicitoare» — se inspiră din același mate¬rial ca și lucrarea « Caidiao » a lui Zhu Jian-Er, dar este tratată diferit, ceea ce dovedește deosebirea dintre cei doi compozitori în ce privește caracterul și inspirația. « Dielianhua — Strolling in Fairyland » (« Plimbare în țara minunilor ») este, ia origine, un poem al Președintelui Mao Zedong în memoria martirilor revoluționari. Transpus pe muzică în stil « pingtan » (cîntec-baladă tradițional din zona Suzhou) de către Zhao Kaishen și alți cîntăreți de stil «pingtan», el prilejuiește o minunată parte solistică, pentru soprană. Aci prezentăm transcrierea sa pentru pian, transcriere în formă de baladă.

Ding Shan-De (născut în 1911), Director adjunct al Conserva¬torului din Shanghai, aparține și el generației mai vîrstnice. Și-a desavîrșit educația muzicală sub îndrumarea Nadiei Boulangsr \z Conservatorul din Paris, către sfîrșitul anilor ’40. Simfonia « Long March » («Marșul îndelungat»), scrisă către sfîrșitul anilor 1950 și revăzută ulterior, este una din lucrările sale majore. Excelent pianist el însuși, el a scris multe lucrări pentru pian care constituie o parte importantă- a repertoriului chinezesc pentru pian. «Trei preludii », lucrare bazată pe cîntece populare chinezești și muzica « Kunqu » (un gen clasic al operei tradiționale) au fost compuse în 194b la Paris. Ca și .« Variațiunile pe o temă populară chinezească ».

Zhu Jian-Er. (născut în 1922). Compozitor permanent în cadrul Orchestrei Filarmonice din Shanghai, a urmat în anii ’50 cursurile Conservatorului din Moscova. El a scris numeroase lucrări în diferite genuri; dintre acestea, simfonia-cantată «Poeme eroice » este cea mai importantă. Patru dintre cele « Cinci cîntece populare Yi’nnan » ale sale au fost compuse în 1964. Versiunea revăzuta dii 1931 este nu numai mult mai bogată ca armonie și scriitură, dar cuprinde și un cîntec vesel — «ghicitoare»— «Caidiao», introdus în mijlocul ciclului.

LI MINGQIANG

The piano was first introduced into China in the late 19th century. Before the 1911 Revolution, some Chinese students began to study Western music in Japan. Others went to Europa and America in their wake. Professional music education germinated in China in the 1920’s, and in 1927 was founded in Shanghai the first music academy, the’ National Conservatory, which is the predecessor of Shanghai Conservatory. But it was only after Liberation that music education made great advance. Here are some piano works by four Chinese composers, representing different phases of Chinese piano music.

He Lu—Ding (b. 1903) Director of Shanghai Conservatory, is a composer of the older generation. His five piano pieces are pioneers in the field, with earlier works by other composers having been lost. „Buffalo Boy’s Flute” won the first prize and „Berceuse” an honorary second of the Competition for best piano works in Chinese style sponsored by the Russian composer. A. Tcherepnin in 1934. „Remembrance” too, was written at that time. „Bagatelle” is a two-part invention. „Soiree” was composed for the piano in 1934 and arranged for the orchestra in 1949. The present version is a rearrange¬ment from the orchestral score by the composer.

Wang Jian—Chong (b. 1933) Associate professor of composi¬tion of Shanghai Conservatory, is representative of the younger generation. Himself a fine pianist, he successfully com¬bines pianism with nationalistic colourings and his works, marked with striking individuality, are a favourite with pianists. Of his „Yunnan Folksongs”, „Riddling” is based on the same material as Zhu Jian-er’s „Caidiao”, but treated differently, which reveals the difference of the two composers in character and taste. „Dielianhua — Strolling in Fairy¬land” is originally a poem by Chairman Mao Zedong in memory of revolutionary martyrs. Set to music in „pingtan” (traditional balladsinging of Suzhou area) style by Zhao Kaishcn and other „pingtan” singers, it proved an exquisite solo for soprono. Here is its piano transcription in ballade form.

Ding Shan—De (b. 1911) Deputy Director of Shanghai Con¬servatory, also belongs to the older generation. He completed his music education under Nadia Boulanger and others at the Paris Conservatoire around the end of the 1940’s. The „Long March” Symphony, written in the late 1950’s and newly revised, is one of his major works. A. fine pianist himself, he has written many piano works which constitude an important part of the Chinese piano repertory. „Three preludes” based on Chinese folksongs and ICunqu (a classical genre of traditional opera) music, were composed in Paris in 1948. So were his „Variations on a Chinese Folksong Theme”.

Zhu jian—Er (b. 1922) Composer-in-residence of the Shanghai Philharmonic Orchestra, was a student of the Moscow Con¬servatory in the 1950’s. He has written many works in diffe¬rent genres, among which the symphonycantata „Heroic Poems” is the most important. Four of his „Five Yunnan Folksongs” were composed in 1964. The revised version of 1981 is not only richer in harmony and texture, but has included a riddling tune „Caidiao” in the middle of the cycle.

LI MINGQIANG

playlist

LI MINGQIANG: RECITAL DE PIAN
Lucrări de compozitori chinezi

side A
HE LU-DING
1. FIVE PIANO PIECES/ Cinci piese pentru pian (11′ 15″)
a. THE BUFFALO BOY’S FLUTE / Flautul văcarului b. BERCEUSE c. REMEMBRANCE/ Amintire d. BAGATELLA e. SOIRÉE / Serata
VVANG JIAN-CHONG
2. FIVE FOLKSONGS FROM YUNNA.M, suite/Cinci cîntece din provincia Yunnan,
suită (6’15”)
a. DA-LI CIRL Fata Da-Li b. TRAILING BEHIND MY LOVE / Urmîndu-mi iubitul c. RID-DLIMG Ghicitoare J. MOUNTAIN SONG / Cîntec de munte e. MELODY OF THE DRAGON LANTERN .’ Cîntecul « Lanterna Dragonului »
3. DI LIAN HWA, ballade (6′ 50″)

side B
DING SHAN-DE
4. VARIATIONS ON A CHINESE FOLKSONG THEME, OP. 4/Variaţiuni pe o temă populară chinezească op. -4 (3′ 55″)
a. ANDANTE b. ANDANTE GRAZIOSO c. ANDANTINO d. SCHERZANDO e. ADA¬GIO CANTABILE f. VIVACE
5. THREE PRELUDES, OP. 3 /Trei preludii, op. 3 (2′ 40′ )
z. ANDANTE SOSTENUTO b. ANDANTE CANTABILE c. ALLEGRETTQ CON ANIMA
ZHU JIAN-ER
6. FIVE FOLKSONGS FROM YUNNAN, suite / Cinci cîntece din provincia Yunr.an, suită (10′ 05″)
a. MOUNTAIN SONG / Cîntec de munte
b. SHEPHERD’S MELODY / Cîntecul păstorului c, RIDDUNG / Ghicitoare d. WAVES OF THE RED RIVER /Valurile fluviului roșu
e. A NEST OF BIRDS ON THE WESTERN HILL/ Un cuib de păsărele pe dealul de vest

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Li Mingqiang – Recital de pian (lucrări de compozitori chinezi)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *