Mozart – Serenada nr. 3 în RE major, KV 185

Disc Vinil » Mozart – Serenada nr. 3 în RE major, KV 185

Mozart – Serenada nr. 3 în RE major, KV 185

Componenţă:
Solistă: CRISTINA ANGHELESCU - vioară
Categorie (gen):
muzica clasica, simfonica
Orchestra(e):
Orchestra simfonică a Filarmonicii „Oltenia" din Craiova
Dirijor:
Modest Chichirdan
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1989
Cod casa de discuri:
ST-ECE 03588
Ţara:
Romania
Muzica (aranjamente):
Înregistrare realizată în Sala de marmoră a Casei Scînteii, februarie 1988
Redactor(i) muzical(i):
Silviana Sarcă
Maestru(i) de sunet:
Adriana Dan
Grafica:
Zorina Bâldescu
Tiparul:
Electrecord

120 lei

2 în stoc

Descriere

Serenada este compoziția pentru un ansamblu instrumental, în genul unei suite, formată din piese scurte în diverse mișcări, adesea în caracter de dans. în secolul al XVIII-lea, cînd a apărut, serenada (care este asemănătoare cu divertismentul și casațiunea) înlocuia, într-un fel, partita. La acea vreme avea o funcție ocazională și era destinată execuției în aer liber. Uneori, serenada includea cîteva părți solistice, cu alură virtuoză. Astfel, ea are veritabile părți de concert, dar prin modul de expunere și prelucrare tematică amintește de simfonie (pe care, istoricește, o precede și o pregătește). Aceste caracteristici se mențin și la clasici, îndeosebi la Wolfgang Amadeus Mozart.
Geniul mozartian, strălucitor prin expansivitate, încîntător prin echilibru, mișcător prin tandrețe, niciodată superficial sau ostentativ, întotdeauna cald și uman, s-a afirmat și în genul de divertisment (destul de impropriu denumit astfel). Printre cele 36 de creații de acest tip, aflăm 13 intitulate serenade. Primele sînt rodul inspirației adolescentului Mozart (în 1769 împlinea 13 ani la 17 ianuarie), ultimele ale anilor plinei maturități (1781—82, fără a socoti Mica serenadă, da¬tată 1787), care anunță capodoperele lirice și simfonice anterioare sfîrșitului prematur (survenit la 5 decembrie 1791). Ele nu sînt deloc lucrări minore — nici ca întindere, nici ca substanță și tratare. Serenada în re major, cu nr. 185 în Catalogul întocmit de Ludwig Kochel, are o durată apreciabilă, datorită numărului mare de părți, ca și amplorii unora dintre ele. Manuscrisul poartă însemnarea lui Mozart „Serenata del Sgre Cavaliere Amadeo Wolfgango Mozart accademico di Bologna e di Verona â Vienna”. Tatăl compozitoru¬lui, Leopold Mozart, înscrie aceleași cuvinte, punînd anul creației, 1773 (s-a stabilit că partitura a fost elaborată în iulie—august, la Viena). Lucrarea — ca și alte serenade mozartiene — poartă subtitlul Finalmu-sik. Ea a fost scrisă pentru căsătoria vlăstarului Andretter din Salzburg. Formația orchestrală este al¬cătuită din viori, viole, bași, oboi (flauți), corni, .trom¬pete — suflătorii cîte doi. La început se cîntă uneori, conform tradiției, un marș (separat, cu nr. KV 189, în aceeași tonalitate, scris pe aceeași hîrtie, în același timp etc.). După un Allegro assai (veritabilă parte de simfonie) urmează un Andante și un Allegro cu vioară solo ; între două Menuete (în Trio din secundul — din nou vioară solo) este cuprins un Andante grazioso, iar finalul, Allegro assai, este precedat de un patetic Adagio.
Filarmonica de stat „Oltenia” din Craiova este una dintre instituțiile muzicale de frunte ale țării. Fondat în 1947, continuînd tradiții vechi în „Cetatea Băniei” (Societatea Filarmonică dăinuie din 1904), colectivul craiovean oferă publicului său programe dense în con¬certe simfonice, vocal-simfonice, corale (începînd din 1969) și camerale. Aici sînt organizate anual manifestări cu largă rezonanță : „Craiova muzicală” (noiembrie), „Săptămîna muzicii de cameră” (martie),„Zilele muzicii românești contemporane” (iunie), „Concursul de interpretare muzicală Dinu Lipatti” (mai). Orchestra simfonică a întreprins turnee în Bulgaria, Iugoslavia, R. F. Germania, Olanda. Franța, Italia, a efectuat înregistrări radiofonice, pentru televiziune și disc a obținut diverse premii prestigioase, în fruntea sa s-au aflat personalități marcante ale vieții muzicale românești, între care Teodor Costin. Din 1986 la conducere., s-a aflat Modest Cichirdan, dirijor înzestrat cu talent deosebit, energie nesecată, inițiative ingenioase, cultură solidă și rezultate pe măsură. După absolvirea Conservatorului „Ciprian Porumbescu” (1966), activează puțin timp ca instrumentist (în orchestră și recitaluri), înființează o orchestră de cameră la Timișoara și se consacră exclusiv activității dirijorale din 1972, cînd devine șef de orchestră la Orchestra simfonică din Botoșani (o bună bucată de timp a fost și director al acesteia). Modest Cichirdan și-a atras prețuirea instrumentiștilor, a publicului și criticii prin înaltul său profesionalism. A acumulat un repertoriu vast, a întreprins turnee în țară și străinătate, a colaborat cu artiști de seamă din 4 continente, a obținut importante distincții, a fondat ansamblul cameral craiovean „Ars Mundi”. Iată cîteva citate elocvente din presă : „Modest Cichirdan este un artist deplin și armonios format, stăpîn pe mijloacele sale dirijorale” (Contemporanul) ; „Un profesionist sobru, dotat cu un solid simț al construcției, dominînd orchestra cu un firesc al comunicării, înzestrat cu o robustețe .patetică, egal și ferm în gesturi” (România literară) ; „Modest Cichirdan, un dirijor cu autoritate artistică de înaltă ținută” (înainte) ; „Un muzician plin de vitalitate și de temperament” (Markische Union — R.F.G.). Violonista Cristina Anghelescu, solistă a Filarmonicii „Oltenia”, multiplă laureată la concursuri internaționale de mîna-ntîi, posedă o școală instrumentală temeinică, dublată de intuiție, temperament și cultură, în interpretarea Serenadei KV 185, dirijorul, orchestra și solista vădesc adecvare stilistică, eleganță și finețe.

 

The Serenade in D major KV 185 was written in Vienna in 1773 in the traditional form and character proper to this genre. Three of its sections contain violin solos.
The Oltenia State Philharmonic in Craiova is one of the country’s leading musical establishments. Founded in 1947 and continuing the long-standing traditions of this city (the Philharmonic Society dates back to 1904), the Craiova collective has been offering its public dense programmes of symphonic, vocal-symphonic, choral (since 1969) and chamber concerts. Wide-scope events are staged here every year: Musical Craiova (November), the Chamber Music Week (March), the Contemporary Romanian Music Days (June), the Dinu Lipatti musicians’ competition (May). The symphony orchestra has toured Bulgaria, Yugoslavia, West Ger-many, the Netherlands, France and Italy, recorded radio and tv programmes and discs, and won prestigious awards. Its directors have included prominent personalities of Romanian musical life, one of whom was Teodor Costin. Since 1986 the Oltenia Philharmonic orchestra has been led by Modest Cichirdan, a conductor endowed with great talent, inexhaustible energy, ingenious initiative and solid culture, whose achievements have been commensurate with his gifts. After graduating from the Ciprian Porumbescu Conservatory (1966) he performed for a while as an orchestral instrumentalist and recitalist, then set up a chamber orchestra in -Timișoara, and exclusively dedicated himself to conducting beginning in 1972, when he was appointed conductor of the Botoșani Symphony Orchestra (he also served as its director for some time). Modest Cichirdan has won the instrumentalists’, public’s and critics’ appreciation for his high professionalism. He has accumulated a vast repertory, made tours in this country and abroad, collaborated with outstanding artists on four continents, won important awards and founded the Ars Mundi chamber ensemble in Craiova. Here are a few eloquent newsclips : „Modest Cichirdan is a complete and harmoniously developed artist, in full command of his conducting means” (Contemporanul) ; „A sober professional, evincing a solid sense of construction, dominating the orchestra by his communicative naturalness, endowed with pathetic robustness, equal and firm in his gesture” (România literară) ; „Modest Cichirdan, a conductor of high-standard artist authority” (înainte) ; „A musician full of vitality and temperament” (Markische Union — West Germany). Violinist Cristina Anghelescu, a soloist of the Oltenia Philharmonic and a laureate of many first-rate international competitions, has a thorough instrumental education, coupled with intuition, temperament and culture. In their version of the Serenade KV 185, the conductor, the orchestra and the soloist display idiomatic adequacy, elegance and finesse. ‘
PETRE CODREANU
English version by Magda Morait

playlist

SERENADA NR. 3 ÎN RE MAJOR, KV 185

1. Allegro assai — 2. Andante — 3. Allegro — 4. Menuetto – Trio — 5. Andante grazioso — 6. Menuetto – Trio I, II — 7. Adagio – Allegro assai

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Mozart – Serenada nr. 3 în RE major, KV 185”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *