Recital de chitara – Cristian Alivej, Constantin Andrei, Corneliu Voicescu (copiază)

Disc Vinil » Recital de chitara – Cristian Alivej, Constantin Andrei, Corneliu Voicescu (copiază)

Recital de chitara – Cristian Alivej, Constantin Andrei, Corneliu Voicescu (copiază)

300 lei

1 în stoc

Descriere

Chitara, derivată din lăuta renascentistă, are o literatură diversă şi profundă, cu personalităţi mai mult decît remarcabile care au cultivat-o — compozitori şi inter¬preţi, în veacul al XlX-lea a fost negli¬jată, dar interesul a renăscut la începutul celui următor prin activitatea neobosită şi valoroasă a lui Tarrega. în România, chitara s-a întrebuinţat vreme îndelungată ca instrument de orchestră sau de acompaniament. După anii ’80, datorită cunoaş¬terii mai adîncite a creaţiei specifice şi a interpretărilor de referinţă pe plan mon¬dial, chitara clasică este cultivată cu fervoare, încurajată pe diverse căi : evoluţii în diversele etape ale Festivalului Naţional „Cîntarea României”, programări în concertele camerale ale Filarmonicii „George Enescu”, stimulatorul concurs de chitară clasică de la Sinaia. Manifestarea amintită, cu periodicitate anuală, are , loc începînd din 1983, avînd în vedere tinerii chitarist! pe grupe de vîrstă, cu repertorii din ce în ce mai dificile, acordînd distincţii valoroase — moralmente dar şi mate¬rialmente („trofeul” înseamnă un instru¬ment de maestru) —, impunînd prin pres¬tigiul şi competenţa membrilor juriului, constituind o treaptă indispensabilă în cîştigarea statutului pe care chitara, prin virtuţile ei expresive, îl .merită cu prisosinţă în sfera artei interpretative. Iată că acum, pe lîngă acţiunile menţionate, Casa de discuri Electrecord oferă un prim şi integral disc cu piese solo şi cîteva duete pentru chitară. Figurează aici lucrări din creaţia hispano-americană (fireşte foarte bogată), ca şi din alte şcoli, mai toate din secolul nostru. Problemele de interpre¬tare pe care ele le ridică implică un nive! instrumental profesionist, pe care tine~ii muzicieni îl dovedesc cu prisosinţă.
Cristian Alivej, născut în 1960, a absolvit Şcoala populară de artă din Bucureşti în 1983, la clasa prof. Simion Sihota (personalitate pedagogică de renume, datorită pleiadei de discipoli afirmaţi în viaţa muzicală românească, în concursurile naţio¬nale). Cristian Alivej a obţinut la Sinaia în 1983 Premiul al III-lea, în 1984 Pre¬miul I la duet (împreună cu Hviu Dimi-triu), în 1986 Premiul I individual şi Premiul I la duet (cu acelaşi partener), în 1988 Premiul al II-lea individual şi la duet (de astă dată cu Răzvan Grigorescu). Co¬laborează cu diverse instituţii profesioniste, are înregistrări la radio şi la te¬leviziune, a susţinut recitaluri la Filarmonica „George Enescu”, în diverse oraşe româneşti, se bucură de aprecierile criticii. Constantin Andrei (născut în ,1966) a absolvit tot la clasa Sihota la Bucureşti, în 1982. La Sinaia a obţinut în 1986 Pre¬miul I ca solist şi Premiul al II-lea la secţiunea camerală (interpretînd Concierto de

Aranjuez de Rodrigo), în 1988 îi revine Marele Premiu. Ca şi colegul său Alivej, cu care susţine adesea concerte de duet, are frecvente apariţii în public, la Bucureşti şi în alte centre culturale româneşti, are înregistrări la radio şi televiziune ; este şi el laureat al Festivalului Naţional „Cîntarea României”. Corneliu Voicescu, născut în 1967 la Sinaia, a absolvit Şcoala populară de artă din Ploieşti (clasa Constantin Mitulescu), a obţinut în 1985 Premiul al II-lea şi Marele Premiu un an mai ţîrziu. A susţinut recitaluri, a efectuat înregistrări. Cei trei tineri muzicieni ilustrează tendinţa profesionalizării interpretării chitaristice, ca expresie a noului statut obţinut de un instrument vechi şi deopotrivă modern, capabil să redea nuanţat şi convingător un univers muzical divers.
As an outcome of a widening knowledge of guitar music and of its outstanding; performers worldwide, classical guitar playing has fervently been cultivated in România’1 in the 1980s, and stimulated in various ways : inclusions in various stages of the Song to România National Festival, in the chamber concerts of the George Enescu Philharmonic, and the initiation of an incentive classical guitar competition at Sinaia. This event, which has been held annually since 1983, is entered by young guitarists belonging to different age groups and commanding ever more difficult repertoires, who are awarded morally but also materially valuable prizes (the trophy is a master’s instrument). The contest imposes itself by the prestige and cbmpetence of the members of the jury, contributing towards the high status which the guitar, through its expressive virtues, fully deserves in the sphere of interpretive art.
Cristian Alivej, born in 1960, graduated from the People’s Art School in Bucharest in 1983, in the class of professor Simion Sihota (a renowned pedagogue whose many pupils have asserted themselves in Ro-manian musical life and in naţional competitions.) Cristian Alivej won the third prize at Sinaia in 1983, the first prize in 1984 in the duet category (with Liviu Dimitriu), the first solo prize and the f irst prize for his duet with the same partner in 1986, and the second prize (solo and duet with Răzvan Grigorescu) in 1988. He collaborates with professional institutions, records radio and tv programmes, has given recitals at the „George Enescu” Philharmonic and in various Romanian cities, drawing praises from critics. Constantin Andrei (born in 1966) also graduated from professor Sihota’s class in Bucharest in 1982. At Sinaia he won the first prize as a soloist and the second prize in the chamber section (performing the Concierto de Aranjuez by Rodrigo) in 1986, while in 1988 he was awarded the Great Prize. Very much like his colleague Alivej, with whom he of ten gives duet concerts, he makes frequent public appearances in Bucharest and in other Romanian cultural centres, makes radio and tv recordings, and is a laureate of the „Song to România” National Festival. Corneliu Voicescu, born at Sinaia in 1967, graduated from the People’s Art School in Ploieşti (Constantin Mitulescu’s class), and claimed the second prize in 1985 and the Great Prize a year later. He has several recitals and recordings to his credit. These three young musicians illustrate the trend towards the professionalization of guitar playing as an expression of the new status gained by an old yet modern instrument, capable of rendering a diverse musical universe in a nuanced and convincing manner.
PETRE CODREANU
English version by Magda Morait

Pentru gravarea acestui disc, a fost utilizată o tehnică cunoscută sub denumirea de „gravare cu jumătate de viteză”. Acest procedeu asigură o gravare mai precisă a frecvenţelor înalte, iar reproducerea stereofonică este marcată printr-o mai largă gamă dinamică. Prin acest procedeu, calitatea auditivă a discului este mult îmbunătăţită, interpretarea artistică fiind spectaculos pusă în valoare.
In cutting the production master of the present disc, a technique known as „half speed mastering” was employed. This process assures a more precise master recording especially in the high frequencies and stereophonic reproduction is marked by a wider dynamic range. In this way, the audio quality of the record is greatly improved.

playlist

Napoleon Coste
1. BOLERO
Jose Broca
2. TEMĂ CU VARIAŢIUNI
Francisco Tarrega
3. ROSITA
Agustin Barrios Mangore
4. MAXIXE
Enrique Granados
5. VALS POETIC NR. l
Scott Joplin
6. SOLACE
Scott Joplin
7. ENTERTAINER
Miguel Llobet
8. CANÇION DE LLADRE
Juan Pernambuco
9. CHOROS
Francisco Tarrega
10. MARIETA
Benito Canonice
11. AIRE DE JOROPO
C. Rissuti
12. MILONGA
Antonio Lauro
13. VALS VENEZUELIAN NR. 3
Baden Powell
14. VALSA SEM NOME

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Recital de chitara – Cristian Alivej, Constantin Andrei, Corneliu Voicescu (copiază)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *